Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vanliga frågor och svar Svedala kommun

Avfall och återvinning

Barn i förskola

Boka idrottsanläggningar och samlingslokaler

Bostadsanpassningsbidrag

Bredband

Bygglov – Planera och ansöka eller anmäla

Bygglov – Byggprocessen

Bygglov – Genomförandeprocessen

Coronaviruset (covid-19)

Elevdator

Gata och park

Belysning

Djur

Gator

Parker och lekplatser

Tillstånd

Trafik

Övrigt

Invandring och integration

Kontaktvägar

Kommunikation

Krisberedskap

Omsorg

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Politiken

Utbyggnad av VA i Bara kyrkby

Skolval

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Sotning

Tomtköp

Trygghetsvärdar

Vatten och avlopp

Driftstörning och källaröversvämning - var vänder jag mig?

Flytt och ägarbyte

Avgifter och faktura

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Dricksvatten

Spillvatten och dagvatten

Avlopp

Vinter och snöröjning

Övrigt