Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vanliga frågor och svar Svedala kommun

Avfall och återvinning

Barn i förskola

Boka idrottsanläggningar och samlingslokaler

Bostadsanpassningsbidrag

Bredband

Bygglov – Planera och ansöka eller anmäla

Bygglov – Byggprocessen

Bygglov – Genomförandeprocessen

Covid-19

Elevdator

Gata och park

Belysning

Djur

Gator

Parker och lekplatser

Tillstånd

Trafik

Övrigt

Invandring och integration

Kontaktvägar

Kommunikation

Krisberedskap

Omsorg

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Politiken

Utbyggnad av VA i Bara kyrkby

Skolval

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Sotning

Tomtköp

Trygghetsvärdar

Vatten och avlopp

Driftstörning och källaröversvämning - var vänder jag mig?

Flytt och ägarbyte

Avgifter och faktura

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Dricksvatten

Spillvatten och dagvatten

Avlopp

Vinter och snöröjning

Övrigt