Stäng

Vanliga frågor och svar Svedala kommun

Allmänna handlingar

Avfall och återvinning

Barn i förskola

Boka idrottsanläggningar och samlingslokaler

Bostadsanpassningsbidrag

Bredband

Bygglov – Planera och ansöka eller anmäla

Bygglov – Byggprocessen

Bygglov – Genomförandeprocessen

Covid-19

Dataskydd (GDPR)

Elevdator

Gata och park

Belysning

Djur

Gator

Parker och lekplatser

Tillstånd

Trafik

Övrigt

Invandring och integration

Kontaktvägar

Kommunikation

Krisberedskap

Skyddsrum

Utomhusvarning och VMA (Viktigt Meddelande)

Omsorg

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Politiken

Skolval

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Sotning

Tomtköp

Trygghetsvärdar

Ukraina

Utbyggnad av VA i Bara kyrkby

Vatten och avlopp

Driftstörning och källaröversvämning - var vänder jag mig?

Flytt och ägarbyte

Avgifter och faktura

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Dricksvatten

Spillvatten och dagvatten

Avlopp

Pool

Vinter och snöröjning

Övrigt