Stäng

Vanliga frågor och svar Svedala kommun

Allmänna handlingar

Avfall och återvinning

Badplatser

Barn i förskola

Avgift

Bibliotek

Boka idrottsanläggningar och samlingslokaler

Bostadsanpassningsbidrag

Bredband

Bygglov – Planera och ansöka eller anmäla

Bygglov – Byggprocessen

Bygglov – Genomförandeprocessen

Dataskydd (GDPR)

Elevdator

Företagslots

Gata och park

Belysning

Djur

Gator

Parker och lekplatser

Tillstånd

Trafik

Övrigt

Hållbarhet

Earth Hour

Invandring och integration

Kontaktvägar

Kommunikation

Lediga tomter och tomtköp

Tomtkö

Omsorg

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade — handikapparkering

Politiken

Skolval

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Sommarsimskola

Sotning

Starta, driva eller utveckla företag

Stationsområdet, ombyggnaden

Trygghetsvärdar

Ukraina

Vatten och avlopp

Ny taxa vatten och avlopp 2024

Driftstörning och källaröversvämning - var vänder jag mig?

Flytt och ägarbyte

Avgifter och faktura

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Dricksvatten

Spillvatten och dagvatten

Avlopp

Pool

Vinter och snöröjning

Övrigt