Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Inköp, regler och policy

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se

Upphandling och LOU

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Staten, landstingen och kommunerna upphandlar allt ifrån kontorsmaterial, livsmedel, konsulttjänster och byggentreprenader. Svedala kommun gör varje år inköp för uppskattningsvis 480 miljoner kr och handlar med över 2 000 leverantörer.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all offentlig upphandling

Den offentliga sektorn måste följa andra regler än privata aktörer när de ska upphandla. LOU bygger på EU-direktiv och ser i princip likadant ut inom hela EU. Grundprinciperna är att en upphandling ska genomsyras av likabehandling, transparens, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och icke-diskriminering. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och uppträda professionellt. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten utifrån ställda villkor. Från och med första januari 2017 har en ny lag trätt i kraft, lagen heter 2016:1145.

Lagen om offentlig upphandling

Ramavtal

När kommunen kontinuerligt behöver handla samma typ av vara eller tjänst tecknat kommunen ramavtal. Ramavtalet tecknas mellan en/flera leverantörer och en/flera upphandlande myndigheter. Kommunen tecknar ramavtal i samordnade upphandlingar, regionalt i samarbete med bl a Kommunförbundet Skåne och nationellt genom t ex SKL. Ramavtal sker också i samarbete med andra grannkommuner.

Inköpspolicy

Alla upphandlingar och inköp av varor, tjänster och entreprenader ska utföras utifrån behov som uttrycks av Svedalas inköpspolicy. Mål och särskilda villkor för upphandling och inköp ska följa de lagar och bestämmelser som finns och genomföras i enlighet med kommunens inköpspolicy. Policyn är fastställd av kommunfullmäktige.

Svedalas kommuns inköpspolicy

Publicerad 2016-03-24 kl 13:48
Sidansvarig: Robert Aradszky
Uppdaterad 2016-11-17 kl 15:23