Stäng

Inköp, regler och policy

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Stat, region och kommuner upphandlar allt ifrån kontorsmaterial, livsmedel, konsulttjänster till byggentreprenader. Vi gör varje år inköp för uppskattningsvis 480 miljoner kr och handlar med över 2 000 leverantörer.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Den offentliga sektorn har en lag som reglerar hur våra inköp  ska ske. Innan ett inköp kan ske ska vi genomföra en upphandling. Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) bygger på EU-direktiv. Grundprinciperna är att en upphandling ska genomsyras av

  • likabehandling
  • transparens
  • proportionalitet
  • ömsesidigt erkännande och
  • icke-diskriminering.

De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och uppträda professionellt. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa och billigaste varan eller tjänsten utifrån de krav som vi har ställt upp. 

Ramavtal

När kommunen kontinuerligt behöver handla samma typ av vara eller tjänst tecknar kommunen ramavtal. Ramavtalet tecknas mellan en eller flera leverantörer och en eller flera upphandlande myndigheter. Kommunen tecknar ramavtal i samordnade upphandlingar, regionalt i samarbete med bland annat Kommunförbundet Skåne och nationellt genom till exempel Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Inköpspolicy

Alla upphandlingar och inköp av varor, tjänster och entreprenader ska utföras utifrån behov som uttrycks av kommunens inköpspolicy. Mål och särskilda villkor för upphandling och inköp ska följa de lagar och bestämmelser som finns och genomföras i enlighet med kommunens inköpspolicy. Policyn är fastställd av kommunfullmäktige.

Inköps- och upphandlingspolicy Svedala kommun

Uppförandekod – bilaga till inköps- och upphandlingspolicy

Publicerad 2016-03-24 kl 13:48
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2024-01-30 kl 16:26