Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Politik och demokrati

Foto: Fotograf Marie i Svedala

Sverige

Sverige är en demokrati vilket betyder att det är valda ombud från de politiska partierna som finns i Sverige som fattar beslut i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Politikerna representerar medborgarna och fattar beslut i många frågor som påverkar dig i din vardag.

En våra grundlagar, regeringsformen, inleder med sin första paragraf och slår fast att Sverige är en demokrati och en rättsstat.

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna. Regeringsformen, Lag (1974:152)

Det är en passage som ofta citeras och i 2 § följer en uppräkning av rättigheter och skydd mot diskriminering, att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet och så vidare.

Kommuner

Varje kommun i Sverige har till stor del självbestämmanderätt. Denna självbestämmanderätt kallas kommunalt självstyre. Kommunen ska själv bestämma över sina angelägenheter. Det kommunala självstyret nämns i regeringsformens första paragraf, men självstyret innebär inte en total frihet, utan kommunernas verksamhet regleras till stor del av kommunallagen och ett antal speciallagar.

I kommunallagen regleras bland annat vad kommunerna får lov att göra, villkoren för arbetet i kommunfullmäktige och nämnderna och den ekonomiska förvaltningen i kommunerna.

I en annan av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, anges offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över myndigheternas agerande.

Svedala kommuns webbplats riktar sig till sina medborgare och eftersträvar bland annat att  förtydliga hur den demokratiska processen fungerar, bland annat hur man skickar in ett medborgarförslag, hur ett beslut fattas och i vilka forum, var dokumentation finns och hur man kontaktar en förtroendevald. 

 

Publicerad 2016-04-07 kl 15:49
Sidansvarig: Helga Haavisto
Uppdaterad 2016-12-05 kl 12:02