Stäng

Politik och demokrati

Foto: Fotograf Marie i Svedala

Var med och påverka din vardag i Svedala kommun! Se beslutsprotokoll och ta del av kallelser. Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar dig som medborgare. Det kan exempelvis gälla förskola och skola, äldreomsorgen eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Vår webbplats riktar sig till dig som medborgare och eftersträvar bland annat att förtydliga hur den demokratiska processen fungerar, bland annat hur du skickar in ett förslag till kommunens politiker, hur ett beslut fattas och i vilka forum, var dokumentation finns och hur du kontaktar en förtroendevald. 

Publicerad 2016-04-07 kl 15:49
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2021-12-20 kl 13:19