Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gräsytor

Foto: Jon Springe

Kontakt

Jon Springe
Enhetschef park
040-626 80 00
jon.springe@svedala.se

Svedala kommun sköter 1 875 000 m2 gräsytor i Svedala, Bara, Klågerup och Holmeja.

Bruksgräsmatta

Kommunen ansvarar för att klippa cirka 1 350 000 m2 gräsmatta med en klipphöjd på 50–70 mm. Bruksgräsmattor klipper vi med ett intervall på cirka 10 arbetsdagar under perioden april till oktober/november.

Höggräsytor

Höggräsytor klipper vi med slaghack en gång per år i augusti och vägkanter klipper vi två ggr per år. Klippningen av vägkanter sker första gången vid midsommar och andra gången i augusti.

Äng

Ängar klipps en gång per år i augusti-september och gräset får ligga kvar någon vecka för att fröa av. Det samlas senare upp.

Gräsbevuxen naturmark

Gräsbevuxen naturmark klipps inte regelbundet, endast om särskilt behov skulle uppstå.

Förändringar gräsyteskötsel 2021

Kommunen kommer under 2021 att förändra skötseln för flera gräsytor i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup. Detta för att gynna biologisk mångfald, minska miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljö och spara resurser. Förändringarna kommer att ske på ett flertal olika sätt. I ett första steg kommer ca 250 000 kvadratmeter gräs att sluta klippas som gräsmatta. Längst ner på sidan kan du se på en karta vilka gräsytor som framöver sköts som högvuxet gräs, äng eller gräsbevuxen naturmark.

De ytor som förändras kommer istället att skötas som högvuxet gräs, äng eller gräsbevuxen naturmark. Vi kommer överallt där det är möjligt att klippa en remsa gräs in till fastighetsgränser och gång- och cykelbanor. Större ytor som släpps kommer det också klippas gångar för att ytan ska vara lättillgänglig även om det är högt gräs.

Under sommaren 2021 kommer vi att utvärdera de oklippta gräsytorna och bestämma vilken skötselnivå de kommer att få i fortsättningen. Förändringar av skötselnivå kan även gälla fler ytor än de som redovisas på kartorna. Detta gäller främst ytor vi har svårt att klippa på ett resurseffektivt sätt med bibehållen god arbetsmiljö och ytor där det finns vinning för pollinerare, andra djur och växtarter att förändra skötseln. Höggräsytor som hittills har klippts en gång per år kommer även att utvärderas och eventuell fortsatt slaghackning kommer att senareläggas till senare delen av augusti eller i början på september.

För att hitta i kartan tryck på förstoringsglaset till höger skriv in adress. Gulmarkerade ytor är de ytor som kommer förändras till högvuxet gräs, äng eller gräsbevuxen naturmark. Gulmarkerade ytor visar ej i detalj där vi kommer fortsätta klippa en remsa gräs in till fastighetsgränser och gång- och cykelbanor samt gångar i större sammanhängande gräsytor.

Kartor förändringar skötsel 2021

 

 

Publicerad 2021-03-04 kl 14:12
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2021-06-16 kl 13:00