Svedala kommun logotyp - liggande

Digital anslagstavla

Detta är Svedala kommuns officiella anslagstavla.

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Enligt den nya lagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla som ersätter den tidigare fysiska anslagstavlan. Här hittar du tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av protokoll från kommunstyrelsens och de olika nämndernas sammanträden och övriga kungörelser och underrättelser.

Hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktige

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse och nämnder

Här lägger vi ut mötesprotokoll från kommunens nämnder och dess utskott: kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, teknisk nämnd, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.

 • Mötesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 14 mars 2018

  Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 14 mars 2018 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll teknisk nämnd 20 mars 2018

  Protokoll från teknisk nämnd sammanträde den 20 mars 2018 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll kommunstyrelsen 5 mars 2018

  Protokoll från [Nämnd] sammanträde den 5 mars 2018 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 22 februari 2018

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 22 februari 2018 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll teknisk nämnd 20 februari 2018

  Protokoll från teknisk nämnd sammanträde den 20 februari 2018 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll kommunstyrelsen 12 februari 2018

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 12 februari 2018 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Kungörelser, underrättelser och särskilt protokollförda beslut

Här lägger vi ut information om beslut som fattats som inte anmäls till nämnd samt övriga underrättelser och kungörelser.

Publicerad 2017-12-01 kl 13:56
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2018-03-13 kl 10:46