Stäng

Digital anslagstavla

Detta är Svedala kommuns officiella anslagstavla.

Här hittar du tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av protokoll från kommunstyrelsens och de olika nämndernas sammanträden samt övriga kungörelser och underrättelser.

Att ett mötesprotokoll är anslaget (tillkännagivet) innebär att protokollet är justerat och att det nu finns en möjlighet att överklaga de beslut som fattades vid det aktuella sammanträdet. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar, från det att protokollet anslogs.

Ett tillkännagivande såsom kallelse är även ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller i en nämnd. Syftet med en kallelse är att i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende så att de kan följa ärendeberedningen inför beslut och eventuellt framföra synpunkter.

Laglighetsprövning – hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktige

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse och nämnder

Här lägger vi ut mötesprotokoll från kommunens nämnder: kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd samt valnämnd.

 • Mötesprotokoll socialnämnden 19 januari 2023

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 19 januari 2023 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-18

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 18 januari 2023 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Möte i tekniska nämnden 19 januari 2023

  Protokoll från Tekniska nämnden sammanträde den 19 januari 2023 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Möte i kommunstyrelsen 16 januari 2023

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2023 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprokoll kommunstyrelsen 19 december 2023

  Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 19 december 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll bygg- och miljönämnden 8 december 2022

  Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 december 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll för socialnämnden den 15 december

  Protokoll från socialnämnden sammanträde den 15 december 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll kultur- och fritidsnämnden 13 december 2022

  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 december 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll utbildningsnämnden 12 december 2022

  Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 12 december 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll teknisk nämnd 6 december 2022

  Protokoll från Teknisk nämnd sammanträde den 6 december 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll socialnämnden den 6 december 2022

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 6 december 2022 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Kungörelser, underrättelser och särskilt protokollförda beslut

Här lägger vi ut information om beslut som fattats som inte anmäls till nämnd samt övriga underrättelser och kungörelser.

Publicerad 2017-12-01 kl 13:56
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-12-28 kl 10:21