Stäng

Digital anslagstavla

Detta är Svedala kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, protokoll från kommunstyrelsens och nämndernas möten samt övriga kungörelser och underrättelser.

Att ett mötesprotokoll är anslaget (tillkännagivet) innebär att protokollet är justerat och att det nu finns en möjlighet att överklaga de beslut som fattades vid det aktuella sammanträdet. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar, från det att protokollet anslogs.

Ett tillkännagivande såsom kallelse är även ett meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller i en nämnd. Syftet med en kallelse är att i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende så att de kan följa ärendeberedningen inför beslut och eventuellt framföra synpunkter. 

Laglighetsprövning – hur du överklagar ett beslut

Kommunfullmäktige

Här lägger vi ut kallelser och mötesprotokoll från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelse och nämnder

Här lägger vi ut mötesprotokoll från kommunens nämnder: kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, utbildningsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd samt valnämnd.

 • Protokoll kultur- och fritidsnämnden 12 juni 2024

  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 juni 2024 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll Valnämnden 12 juni 2024

  Protokoll från Valnämnden sammanträde den 12 juni 2024 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Protokoll bygg- och miljönämnden 2024-05-30

  Protokoll från bygg- och miljönämnden sammanträde den 30 maj 2024 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll Kommunstyrelsen 3 juni 2024

  Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde den 3 juni 2024 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

 • Mötesprotokoll socialnämnden 23 maj 2024

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 23 maj 2024 är justerat och finns som PDF-fil. Du som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Kungörelser, underrättelser och särskilt protokollförda beslut

Här lägger vi ut information om beslut som fattats som inte anmäls till nämnd samt övriga underrättelser och kungörelser.

Publicerad 2017-12-01 kl 13:56
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2024-02-19 kl 16:22