Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

2. Taxor och avgifter

Taxor och avgifter ur Svedala kommuns författningssamling.


2:02 Avgift för måltider inom utbildning

2:04 Avgift - lotterilagen

2:06 Avgift för trygghetslarm

2:08 Avgifter för behandling m m i träningsbassängen Stella

2:09 Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

2:10 Avgifter vid kulturskolan

2:11 Taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för Svedala kommuns Räddningstjänst

2:12 Felparkeringsavgift för Svedala kommun 

2:13 Hyresavgifter för Svedala kommuns kultur- och fritidslokaler och - anläggningar gällande föreningar, privatpersoner och andra

2:14 Kopieringstaxa för Svedala kommun

2:16 Matpriser vi server  gäller 

2:17 Avfallstaxa för Svedala kommun

2:18 Sotningstaxa

2:20 Plan- och bygglovstaxa inklusive mätning och brandfarliga varor

2:22 Taxa för familjerådgivningen

2:23 Taxa för Svedala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

2:27 Taxa för slamtömning

2:29 Taxa för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen

2:31 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom område livsmedel, foder och animaliska biprodukter

2:32 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om tobak och liknande produkter, och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets

2:35 Taxa för brandskyddskontroll

2:36 Torghandelstaxa för upplåtelse av plats

2:37 Avgift inom hemtjänstvalet

2:38 Entréavgifter på friluftsbaden i Svedala och Bara

2:39 Avgift vid simskola i Svedala kommun

2:40 Avgift för deltagande i Sommarkul, Svedala kommun

Publicerad 2017-10-01 kl 00:01
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2021-07-22 kl 13:40