Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

2. Taxor och avgifter

Taxor och avgifter ur Svedala kommuns författningssamling.


2:02 Avgift för måltider inom utbildning

2:04 Avgift - lotterilagen

2:06 Avgift för trygghetslarm och rökdetektor

2:08 Avgifter för behandling m m i träningsbassängen Stella

2:09 Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård

2:10 Avgifter vid kulturskolan

2:11 Taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för Svedala kommuns Räddningstjänst

2:12 Felparkeringsavgift för Svedala kommun 

2:13 Hyresavgifter för Svedala kommuns kultur- och fritidslokaler och - anläggningar gällande föreningar, privatpersoner och andra

2:14 Kopieringstaxa för Svedala kommun

2:16 Matpriser vi server  gäller 

2:17 Avfallstaxa för Svedala kommun

2:18 Sotningstaxa

2:20 Plan- och bygglovstaxa inklusive mätning och brandfarliga varor

2:22 Taxa för familjerådgivningen

2:23 Taxa för Svedala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

2:27 Taxa för slamtömning

2:29 Taxa för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen

2:31 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom område livsmedel, foder och animaliska biprodukter

2:32 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om tobak och liknande produkter, och lag om handel med vissa receptfria läkemedel

2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets

2:35 Taxa för brandskyddskontroll

2:36 Torghandelstaxa för upplåtelse av plats

2:37 Avgift inom hemtjänstvalet

2:38 Entréavgifter på friluftsbaden i Svedala och Bara

2:39 Avgift vid simskola i Svedala kommun

2:40 Avgift för deltagande i Sommarkul, Svedala kommun

Publicerad 2017-10-01 kl 00:01
Sidansvarig: Malin Josefsson
Uppdaterad 2021-12-01 kl 08:35