Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

2. Taxor och avgifter

Taxor och avgifter ur Svedala kommuns författningssamling.


2:02 Avgift - Frukost i skolan

2:04 Avgift - lotterilagen

2:06 Avgift för trygghetslarm

2:07 Avgift för vattenleverans

2:08 Avgifter för behandling m m i träningsbassängen Stella

2:09 Tillämpningsregler för avgifter inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

2:10 Avgifter vid kommunala musikskolan och kulturskolan

2:11 Taxa för uppdragsverksamhet samt myndighetsutövning för Svedala Kommuns Räddningstjänst

2:12 Felparkeringsavgift för Svedala kommun

2:13 Hyresnormer för samlingslokaler och idrottsanläggningar

2:14 Kopieringstaxa för Svedala kommun

2:16 Matpriser vid servering

2:17 Avfallstaxa för Svedala kommun

2:18 Sotningstaxa

2:20 Plan- och bygglovstaxa inklusive mätning och brandfarliga varor

2:22 Taxa för familjerådgivningen

2:23 Taxa för Svedala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

2:25 Taxa för regelbunden brandsyn och tillsyn

2:27 Taxa för slamtömning

2:29 Taxa för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen

2:31 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom område livsmedel, foder och animaliska biprodukter

2:32 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

2:34 Tillämpningsregler till avgifter m m för insatser avseende personer tillhörande LSS personkrets

2:35 Taxa för brandskyddskontroll

2:36 Torghandelstaxa för upplåtelse av plats

2:37 Avgift inom hemtjänstvalet

2:38 Entréavgifter på friluftsbaden i Svedala och Bara

2:39 Avgift vid simskola i Svedala kommun

2:40 Avgift för deltagande i Sommarkul, Svedala kommun

Publicerad 2017-10-01 kl 00:01
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2019-03-21 kl 13:55