Stäng

Sjukvård och tandvård

Kontakt

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för. Om du behöver sjukvård men på grund av sjukdom eller stora funktionshinder inte kan ta dig till en vårdcentral, har du rätt till kommunal hemsjukvård.

Vården ges av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Omvårdnadspersonal kan också göra hälso- och sjukvårdsuppgifter på uppdrag av dessa personer. Kvälls-/nattpatrullen inom hemtjänsten tar över när dagpersonalen går hem och ser därmed till att verksamheten fungerar under dygnets alla timmar.

Vi har inga läkare utan det är Region Skåne som ansvarar för läkarvården. Vi samarbetar med Region Skånes läkare för att ge dig en god vård.

Vad gör kommunens distriktssköterska eller sjuksköterska?

Distriktssköterska/sjuksköterska svarar för bedömningar, hälsoförebyggande arbete, rådgivning och sjukvård såsom sårvård, injektioner, blodprovstagning och läkemedelshantering.

Distriktssköterskan svarar också för förskrivning av bland annat inkontinenshjälpmedel.

Om tandvård

Vad som är nödvändig tandvård för äldre, sjuka och för personer med funktionsnedsättning avgör vi utifrån bland annat allmäntillstånd, tandhälsa och nyttan av behandlingen.

Mer information om nödvändig tandvård

Om Region Skåne 

Det är Region Skåne som ansvarar för vårdcentraler och folktandvård i kommunen.

Vårdcentraler i kommunen

Vi har en vårdcentral i Bara som heter Bokskogen och en vårdcentral i Svedala som heter Sveakliniken.

Folktandvård i Svedala kommun

Vi har en folktandvård i Bara och en i Svedala.

Publicerad 2016-03-23 kl 11:28
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-07-05 kl 10:17