Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Utredning om Svedala kommuns räddningstjänst

Publicerad 2024-05-06 kl 11:47

Under de senaste åren har omvärldsläget förändrats påtagligt, bland annat med ett krig i Europa. Det ställer ökade krav på säkerhet och beredskap inom kommunal räddningstjänst. Därför har räddningstjänstutskottet i Svedala kommun beslutat att göra en utredning för att se hur vi kan möta framtiden på ett tryggt och kvalitativt sätt.

"Vi är stolta över vår räddningstjänst, men vi måste se till att vi fortsätter att upprätthålla trygghet och säkerhet för kommunens medborgare, utifrån det nya omvärldsläget", säger räddningstjänstutskottets ordförande Sara Ripa (C).

Svedala kommuns räddningstjänst är framgångsrik när det gäller akuta och konkreta räddningsuppdrag som bränder och trafikolyckor osv.  Men nu ställs det ytterligare krav, mer av förebyggande och långsiktigt arbete. De nya fokusområdena är bland annat civilt försvar, terroraktioner och ökat antal klimateffekter som översvämningar och bränder. Kommunens organisation för räddningstjänst är en av de viktigaste hörnstenarna i ett modernt totalförsvar.

Hur vi kan möta framtiden på ett tryggt och säkert sätt, ska nu utredas djupare. 

Utredningen ska genomföras av en extern part och utgår från fyra alternativ.

  • Fortsatt drift i egen regi.
  • Samarbete med Trelleborgs kommun utifrån ett civilrättsligt avtal.
  • Samarbete med Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp utifrån ett civilrättsligt avtal.
  • Ingående i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

"Det är viktigt att vi förbereder oss för framtiden och möter dessa utmaningar på ett tryggt och säkert sätt. Genom denna utredning kommer vi att få en djupare förståelse för hur vi kan organisera vår räddningstjänst för att möta de framtida behoven", tillägger Sara Ripa, ordförande i räddningstjänstutskottet.

Under utredningstiden gäller den nuvarande ledningsorganisationen. Det slutgiltiga beslutet om räddningstjänstens organisation kommer att fattas av kommunfullmäktige. 

Sidansvarig: Linda Holst