Stäng

Upphandling och inköp

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en upphandling. Stat, region och kommuner upphandlar allt ifrån kontorsmaterial, livsmedel, konsulttjänster till byggentreprenader. Vi gör varje år inköp för uppskattningsvis 480 miljoner kronor och handlar med över 2 000 leverantörer.

Eftersom det är skatter som finansierar inköpen, så måste vi följa andra regler än privata aktörer när vi ska göra inköp. Lagen om offentlig upphandling, LOU bygger på EU-direktiv och ser i princip likadant ut inom hela EU. Grundprinciperna är att en upphandling ska genomsyras av lika-behandling, transparens, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och icke-diskriminering. Vi ska vara sakliga och uppträda professionellt. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten utifrån ställda villkor.

I Sverige finns Upphandlingsmyndigheten till stöd och råd åt  myndigheter och leverantörer. 

Upphandlingsmyndighetens webbplats

Publicerad 2016-04-07 kl 15:41
Sidansvarig: Robert Aradszky
Uppdaterad 2023-10-27 kl 11:31