Stäng

Arkitekturpriset

Kontakt

Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se

Bygg- och miljönämnden delar ut Arkitekturpriset för Svedala kommun. Du har möjlighet att nominera vem eller vilka som du anser ska få priset eller söka själv. Det är bygg- och miljönämnden som via juryn som leds av stadsarkitekten bereder uttagningen och därefter utser pristagare. Utdelningen sker i ett offentligt sammanhang inom Svedala kommun vilket meddelas när det börjar närma sig.

Årets Arkitekturpris 2023

Kvarteret Svanen i Svedala centrum får Svedala kommuns Arkitekturpris 2023. Det beslutade Bygg- och miljönämnden på sitt senaste sammanträde. Dessutom får ett privatägt enbostadshus med stort kulturhistoriskt värde ett Hedersomnämnande. Priserna delades ut på Svedala julmarknad 26 november 2023.

Kvarteret Svanen, Svedala 15:11, har tre nya flerbostadshus och dessutom ligger biblioteket i bottenplan utmed Storgatan. Arkitekt är Open Studio arkitekter och Svedalahem är fastighetsägare. Det byggdes så sent som 2021 av Nimab Entreprenad AB.

Motiveringen till årets Arkitekturpris lyder:

”Kvarterets tre nya bostadshus spelar och leker både till skala och uttryck med de kulturhistoriskt värdefulla röda tegelkvarteren inom Sandviks fabriksområde som ger stark identitet åt Svedala centrum.

Arkitekterna har lyckats med att skapa ett elegant modernt kvarter med tydliga rötter i Svedalas lokala industriarkitektur vars fint detaljerade tegelarkitektur återuppstått i val av kulörer, vågformade takfotsdetaljer, men inte minst med att lyfta fram huvudmotivet i gestaltningen med de tydliga tegelpelarna som återspeglar en viktig del av Svedalas rika arkitekturhistoria.”

Hedersomnämnandet går till ett privatägt enbostadshus i utkanten av Svedala. Paun Rajak och Elisabeth Lundin är fastighetsägare. Arkitekt är Liljewall.

Motiveringen till årets Hedersomnämnande lyder:

”I området Påskaleden med adress Skomakare gatan 5 ligger ett fint litet parhus uppfört i korsvirke. Byggnaden är den äldsta bevarade i Svedala tätort och har ett högt kulturhistoriskt och byggnadstekniskt värde. Byggnaden har en ålderdomlig karaktär med en fint gestaltad och väl bevarad omgivande miljö.
Byggnaden har renoverats och tagits omhand på ett utmärkt sätt och fått en tillbyggnad som passar väl in i sin volym, material och arkitektoniska utformning och ändå visar att den är byggd i dag. Att för Svedalas befolkning få uppleva historien i vardagsmiljön är en kvalitet av stor betydelse.”

Prisutdelning

Förutom diplom till arkitekterna och fastighetsägarna består både Arkitektpriset och Hedersomnämnandet av en plakett som placeras på eller i direkt anslutning till objektet. Priserna delades ut under Svedala julmarknad av bygg- och miljönämndens ordförande, Ulf Lennerling, tillsammans med stadsarkitekt Karin Gullberg.

Nominera till Arkitekturpriset

Vi delar ut Arkitekturpriset till person/-er som bor eller verkar i kommunen och som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att höja kvaliteten i stadsbyggandet.

Riktlinjer Arkitekturpriset

Du, företag eller förening nominerar pristagare eller söker själv genom att mejla förslag med motivering till bygg- och miljönämnden alternativt posta ditt förslag. Märk ditt mejl eller brev med vilket pris det avser.

Förslag med motivering ska vara oss tillhanda senast 1 mars.

E-post
registrator.bmn@svedala.se

Postadress
Svedala kommun
Bygg- och miljönämnden
233 80 Svedala

Kom ihåg att märka ditt mejl eller brev med vilket pris det avser!

Tidigare vinnare

2017 Lokgatan 2 (Svedala 1:86)

Fastighetsägare: BRF Segestrand. Arkitekt Marie Ericsson, Arkitekt SAR/MSA. Huset är byggt av JM AB 2013.

2016 Långgatan 16 (Svedala 36:4)

Fastighetsägare: Joakim och Martina Ardenmark.

2014 Parkgatan 10 (Svedala 11:15)

Fastighetsägare: Mikael Ottosson.

2014 Hantverkaregatan 4 (Svedala 16:7)

Fastighetsägare: Per-Olow och Kristina Karlsson.

2013 Tillbyggnad till Statarmuseet

Byggherre: Stiftelsen Statarmuseet i Skåne genom Barbro Franckie. Arkitekter: Jan Bergfelt, ark SAR/MSA och Eva Bergfelt, ark SIR/MSA.

2012 Malmö stad för renoveringen av Torups stallar

Ägare: Malmö stad genom Staffan Petersson. Arkitekt: Sydark Konstruera AB genom Peter Lingstrand.

2011 PGA of Sweden National

Golfanläggningen mellan Bara och Torup innefattar bland annat klubbhus med hotell och restaurang samt golfbanorna Links Course, Lakes Course och Short Course. Byggherre: PGA of Sweden National AB genom Ove Sellberg, vd. Banarkitekt: Kyle Phillips Golf Course Design genom Kyle Phillips. Arkitekt: New Line arkitekter AB genom Ulf Sjögren.

Vissa år delade vi inte ut något arkitekturpris. Därför saknar vi vissa årtal i listan.

Publicerad 2016-03-24 kl 12:01
Sidansvarig: Tina Andreasson
Uppdaterad 2023-11-27 kl 10:00