Stäng

Idrott, motion och friluftsliv

Kontakt

Fritidsenheten
040-626 80 00
kulturfritid@svedala.se
Skicka gärna din fråga via e-post.

I Svedala kommun har du alla möjligheter till att ge dig själv ett rikt idrotts- och friluftsliv. Här finns många aktiviteter att välja mellan tack vare de många föreningarna, men även med de goda förutsättningarna i form av hallar, planer och den vackra naturen.

Det finns många sporthallar och idrottsplatser att nyttja i de större orterna: Bara, Klågerup och Svedala. Dessutom har vi tre badplatser: friluftsbaden i Svedala och Bara samt Pude sjö utanför Klågerup. Vi håller bland annat i simskola varje sommar på friluftsbaden.

Rekreations- och friluftslivsplan

Ambitionen med Svedala kommuns rekreations-och friluftsplan är att utveckla möjligheterna för tätortsnära rekreation och stärka kommuninvånarnas tillgång till naturupplevelser. Vilket i sin tur är en del i att bidra till en attraktiv kommun genom hela livet. Förhoppningen är att denna plan ska tydliggöra våra åtaganden och precisera tydligare vilka områden som är prioriterade inom den närmsta tiden framöver.

Ladda ner och läs rekreations- och friluftslivsplanen för Svedala kommun

Publicerad 2016-03-23 kl 13:35
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2024-02-26 kl 14:31