Stäng

Arbetsmarknadsprojekt

Kontakt

Charlotte Ahlberg
Projektledare SPIRA
040-626 82 52
charlotte.ahlberg@svedala.se

Vi ansvarar för och är delaktiga i olika arbetsmarknadsprojekt där målet är självständighet, delaktighet och vägen till egen försörjning. Här hittar du information om nuvarande arbetsmarknadsprojekt SPIRA.

Vem kan delta i SPIRA?

Målgruppen för Spira är arbetslösa, 18-64 år, som har psykisk ohälsa. En bedömning kan göras av vården, handläggare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten att man är i behov av samordnade förrehabiliterande insatser.

Syftet är att man med insatsen ska uppnå ökad motivation och förståelse kring sin situation, göra stegförflyttningar för att komma vidare i sin rehabilitering och närma sig arbete, studier eller annan egen försörjning.

Med individuell planering och stöd ska aktivitetsförmågan bedömas, arbetsförmågan kartläggas och tillsammans arbetar vi för att deltagaren ska kunna ta del arbetsmarknadsinriktade insatser till exempel på Arbetsförmedlingen.

Vad gör SPIRA?

I Spira arbetar vi med att coacha, motivera och inge hopp genom individuella samtal och gruppträffar. Vi erbjuder aktiviteter och ökad kunskap kring fysisk aktivitet, social samvaro och möjlighet att träna sig på sina sociala förmågor.

Vi ger deltagarna möjlighet att skaffa sig kunskap om att hitta en struktur i vardagen och skapa rutiner som ökar förutsättningarna att förbättra sitt mående. Detta är en viktig grund för att skapa hållbarhet över tid.

Man arbetstränar på låg nivå för att känna att man stegvis kan öka sin arbetsförmåga och hitta eventuella behov av anpassning. Man har alltid en handledare som stöd och vi gör täta uppföljningar för att se att arbetsträningen ger det personen behöver för att växa.

Tillsammans med deltagaren är vi drivande i kontakten med vården och/eller andra myndigheter för att i samverkan effektivisera och hitta de insatser som behövs för att personen ska kunna göra viktiga stegförflyttningar.

Vårt arbetssätt är individcentrerat och vi tänker att deltagarna ska bli motiverade, aktiverade och öka sin självkänsla för att hitta sin riktning framåt.

Den som remitterat en deltagare till Spira följer progressionen genom kontinuerliga uppföljningar och samarbetar nära. I Spira samarbetar vi med alla de myndigheter och vårdgivare som kan vara aktuella för deltagaren. I båda kommunerna har vi en möjlighet att ta del av socialpsykiatrins dagliga verksamhet som ett försteg eller komplement till våra aktiviteter.

Välkommen att ta kontakt med projektledaren för Spira.

Publicerad 2016-06-01 kl 10:44
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2023-08-28 kl 09:56