Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Det är en grundläggande kommunalrättslig princip att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas.

Det finns två olika former av överklaganden. Kommunala beslut kan överklagas genom antingen laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

I princip kan man säga att alla slutliga beslut som grundar sig på den kommunala kompetensen som anges i kommunallagen och som fattas med stöd av kommunallagen överklagas genom laglighetsprövning. Men när ett beslut fattas med stöd av någon speciallag måste man undersöka om det anges överklaganderegler i lagtexten. Saknas sådana regler i speciallagen överklagas beslutet genom laglighetsprövning. Står det i speciallagen att överklagande prövas av länsstyrelse eller förvaltningsrätt, är det förvaltningsbesvär som gäller.

Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i en av Sveriges grundlagar. Denna rättighet innebär till exempel att

  • du som bor i kommunen kan överklaga kommunala beslut
  • du har insyn i kommunens offentliga handlingar
  • du kan ta del av kommunens beslut.

För att du som kommunmedlem ska ha insyn i det arbetet som utförs i kommunen är alla kommunfullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten. Protokollen från kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden publiceras också på webbplatsen. 

Publicerad 2016-03-23 kl 14:04
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2017-09-29 kl 09:41