Stäng

Trygg och säker

Foto: Agnetha Tillnert/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Mikael Jönsson
Säkerhetschef och räddningschef
040-626 82 34
mikael.jonsson@svedala.se

Alla som bor, vistas eller arbetar i Svedala kommun ska kunna känna sig trygga och säkra. Kommunen har många olika arbetsområden och aktiviteter som arbetar mot detta.

Här på kommunens webbplats kan du läsa mer om arbetet med trygghet och säkerhet i följande områden.

Räddningstjänst

Förebygga bränder och andra olyckor

Trygghetsvärdar och brottsförebyggande för privatpersoner

 

Program för skydd mot olyckor

Trygghet, säkerhet och hjälp vid olyckor ser vi som en del av samhällets välfärd och är något som Svedala kommun arbetar med kontinuerligt och långsiktigt. Det är kommunens förtroendevalda som prioriterar mellan kommunens alla uppdrag genom att anta ett handlingsprogram har de beslutat om vilken inriktning och ambitionsnivå kommunen ska ha i dessa frågor. 

Programmet är också ett sätt för de som bor, vistas eller bedriver verksamhet i kommunen att få information om viktiga frågor gällande kommunens olycksförebyggande arbete, räddningstjänstens förmåga, samverkan med andra kommuner och vilket som är den enskildes egna ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Program för skydd mot olyckor

Publicerad 2016-03-23 kl 11:24
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2023-10-19 kl 10:08