Stäng

Natur och naturvård

Foto: Billy Lindberg

Kontakt

Jenny Ahlqvist
Natur- och miljöstrateg
040-626 80 00
jenny.ahlqvist@svedala.se

Vår natur är rik och mångfacetterad, ja många gånger helt unik. Här finns lummiga gamla skogar, örtrika betesmarker, orkidérika kärr och ett brett spektrum av vattenmiljöer. Allt finns inrymt i ett varierat och spännande kultur- och jordbrukslandskap, där vyer över kullar, skogsdungar och sjöar avlöser varandra. Även i ett nationellt perspektiv är naturen i Svedala unik genom sitt läge i den sydligaste och klimatmässigt varmaste delen av Sverige.

Publicerad 2016-03-23 kl 13:44
Sidansvarig: Jenny Ahlqvist
Uppdaterad 2023-08-14 kl 11:01