Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bygga, bo och miljö

Foto: Billy Lindberg

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Som boende eller snart boende i Svedala kommun kan du ha behov av hjälp i frågor som bygglov, detaljplaner, vatten och avlopp, trafik, sophämtning, gator, parker och grönytor, kolonilotter och parkeringstillstånd. Inom verksamheten Miljö och teknik finns ett antal enheter som hanterar dessa frågor.

Gata och park

På Gata- och parkenheten underhåller och sköter vi allmänna gator och parker.

Avfall

Inom Avfallsenheten ordnar vi så att sopor från alla boende i kommunen hämtas och omhändertas.

Vatten och avlopp (VA)

Vatten- och avloppsenheten ser till att varje hushåll får dricksvatten. Avloppsvatten tas omhand och renas innan det går vidare i kretsloppet.

Räddningstjänst

Om olyckan är framme är Räddningstjänsten på plats inom kort och kan bistå med olika former av åtgärder.

Bygg och miljö

På Bygg- och miljökontoret handlägger vi ärenden som berör dig som behöver söka bygglov eller söka tillstånd för olika former av verksamheter som kan betecknas som miljöfarliga eller som handlar om livsmedel.

Publicerad 2016-03-23 kl 13:40
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-08-22 kl 13:10