Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Koloniområden och odlingslotter

Kontakt

Håkan Järvborn
Administratör
040-626 82 26
hakan.jarvborn@svedala.se
Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

I Svedala har vi två koloniområden, Pomona och Holma väst. Båda ligger i Svedala tätort. Pomona har 32 kolonilotter och Holma väst har 84 stycken. På merparten av lotterna finns det kolonistugor. Våra kolonier är avsedda för boende i Svedala kommun, men är också till för kommunen att förvara växtmaterial på.

Arrendekostnaden indexregleras och är 5.50 kr/m² och år (2020). Arrendetiden är från januari – december. I priset ingår vatten. 

När vattnet sätts på för säsongen är beroende av vädret. Först när risken för frostnätter är över sätter vi igång vattnet ute på våra koloniområden. 

Överlåtelse av kolonilott måste med tanke på vårt kösystem godkännas av Miljö och teknik. 

Tekniska nämnden antog 20 mars 2018 nya allmänna villkor för koloniområden. De nya allmänna villkoren gäller från och med 1 april 2018.

 Allmänna villkor för koloniområdena

Karta över Holma väst koloniområde

Karta över Pomona koloniområde

Publicerad 2016-03-24 kl 11:51
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2020-04-17 kl 14:19