Stäng

Studieförbund

Kontakt

Joakim Lignercrona
Föreningssamordnare
040-626 82 58
joakim.lignercrona@svedala.se

Vi ger ekonomiskt stöd till studieförbund som har verksamhet i kommunen. Studieförbunden arbetar med folkbildning i bred mening genom bland annat kursverksamhet, föreningssamarbeten och kultur.

Det finns nio studieförbund som har verksamhet i Svedala kommun. De har olika inriktning och olika profil. Några är större och några är mindre.

Studieförbunden i Sverige har en närmare hundraårig historia och har ett omfattande statligt stöd. Utöver detta får de i de flesta fall både regionalt och kommunalt stöd. Vi stödjer studieförbunden för att de bidrar till att människor på sin fritid kan skaffa sig nya kunskaper, delta i skapande verksamhet, få nya kontakter och upplevelser.

Kursverksamhet

En del av verksamheten är kurser eller studiecirklar som vänder sig direkt till allmänheten inom språk, samhälle, konsthantverk, dans, data, friskvård och många andra ämnen.

Samverkan med föreningslivet

En annan stor del av studieförbundens verksamhet är samverkan med föreningslivet, där en del av verksamheten bedrivs i form av studiecirklar. Det kan handla om allt från hundvård till religiösa studier och amatörteater.

Kulturarrangemang

Kultur har en framskjuten plats i studieförbundens verksamhet. Studieförbunden arbetar med kulturarrangemang, ibland i egen regi men oftast i samverkan med föreningar och andra organisationer.

Ansöka om bidrag

E-tjänst: Ansök om bidrag till studieförbund verksamma i Svedala kommun (Ansökan är öppen 1 januari–5 juni)

Bestämmelser för bidrag till studieförbund (PDF-dokument)

Studieförbund verksamma i Svedala kommun 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

ABF utgår från ett starkt engagemang för samhälls- och demokratifrågor och vill nå studieovana grupper. Som medlemmar och samarbetsparter finns bland annat arbetarrörelsen och många invandrar-, kultur- och handikappföreningar. ABF har också en bred kulturverksamhet.

Webbplats ABF Skåne

Bilda

Bilda har livsåskådning och kultur som profilområden. Bland medlemsorganisationerna finns främst olika religiösa samfund och frikyrkor. Bilda arbetar också med andra föreningar och med ungdomskultur.

Webbplats Bilda

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är en stiftelse som utvecklats i samarbete med universiteten. De erbjuder studiecirklar för allmänheten inom bland annat språk och kulturämnen och bedriver också många kultursamarbeten med föreningar och grupper.

Webbplats Folkuniversitetet

Kulturens Bildningsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet bedriver folkbildning inom musik med mera i samarbete med olika medlemsföreningar inom kulturområdet.

Webbplats Kulturens Bildningsverksamhet

Medborgarskolan

Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund. De har ett brett utbud av studiecirklar för allmänheten inom bland annat språk, hantverk och dans. Musikverksamhet för ungdomar är en annan del. 

Webbplats Medborgarskolan

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)

NBV har som profilfrågor: folkhälsa, drogfrihet, internationella frågor och integration. NBV samverkar bland annat med en rad invandrarföreningar och står bakom Oscar Olsson Museet.

Webbplats NBV

Sensus

Sensus lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor som profilområden och Svenska kyrkan är den största medlemsorganisationen. Kultur har också ett stort utrymme i verksamheten.

Webbplats Sensus

Studiefrämjandet

Studiefrämjandets profilområden är kultur, natur, djur och miljö. De har ett brett samarbete med föreningar och många musik- och kulturgrupper och erbjuder även cirklar och program för allmänheten.

Webbplats Studiefrämjandet

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan vill bidra till hållbar utveckling genom verksamhet inom bland annat kultur, folkhälsa och miljö. De har verksamhet riktad till äldre och cirklar för allmänheten inom bland annat språk och hantverk. De samarbetar också med många föreningar och kulturgrupper.

Webbplats Studieförbundet Vuxenskolan

Publicerad 2018-04-26 kl 13:10
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2024-03-11 kl 16:28