Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Konkurrensutsatt verksamhet

Kontakt

Robert Aradszky
Upphandlingsstrateg
040-626 83 97
robert.aradszky@svedala.se

Konkurrensutsättning är en metod för oss att systematiskt pröva om ett företag eller en förening kan driva helt eller delvis kommunalt finansierad verksamhet som ett alternativ till drift i kommunal regi.

Vi har antagit en konkurrenspolicy, vars syfte är att genom konkurrensutsättning utnyttja konkurrens som ett medel i det långsiktiga målet att få bättre kvalitet och en högre effektivitet, och därmed kunna utveckla vår service utan att behöva ta ökade resurser i anspråk.

Konkurrenspolicy

Vår konkurrenspolicy innebär:

  • Att våra samtliga verksamhetsområden ska vara föremål för konkurrensutsättning.
  • Att uppgifter som innefattar myndighetsutövning och verksamheter som enligt lag inte får läggas ut på entreprenad omfattas inte av policyn.
  • Att verksamhet i egen regi ska bedrivas i sådan omfattning att den egna kompetensen inte urholkas och att kommunens framtida handlingsfrihet bibehålles.
  • Att övertagande av personal, lokaler, inventarier och dylikt ska beaktas vid anbudsupphandlingen.
  • Att konkurrensneutralitet ska råda.
  • Att vid utformning av anbudsunderlag ska hänsyn tas till små och medelstora företags möjlighet att lämna anbud.
  • Att förslag till konkurrensutsättning ska behandlas i budgetprocessen och samordnas och prioriteras utifrån ett helhetsperspektiv.
  • Att kommunfullmäktige beslutar om konkurrensutsättning ska ske.
  • Att kommunstyrelsen beslutar om antagande av entreprenör.

Konkurrenspolicy i Svedala kommun

Publicerad 2016-03-24 kl 13:49
Sidansvarig: Robert Aradszky
Uppdaterad 2019-09-19 kl 10:47