Stäng

Snöskottning och halkbekämpning

Vinterväglag i Havgård. Foto: Martin Bard, Svedala kommun

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

För oss börjar vintern i mitten på november och håller på till mitten av mars. Då aktiveras en beredskapsgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning. Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad och var.

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunens ansvar

Vi har ansvaret för vinterväghållningen på offentliga platser såsom kommunens körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Villaägares och fastighetsägares ansvar

Du som är villaägare eller fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoaren utanför din fastighet. Detta gäller även andra ytor för gångtrafik även om de inte kallas trottoar.

Medel mot halkan

Vi bekämpar halkan med salt. På gångbanor och cykelvägar använder vi även singel. I villaområdena halkbekämpas bara undantagsvis.

Så här prioriterar vi

Vårt mål är att huvudgatorna skall vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest använda cykelvägarna.

Prioritering 1

Huvudgator, cykelbanor och gångbanor vid kommunens fastigheter och parkeringar.

Prioritering 2

Busshållplatser, matargator, genomfartsgator och industriområden.

Prioritering 3

Övriga ytor områdesvis.

Först snöröjs och halkbekämpas huvudgator och cykelvägar - prioritet 1. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och platser med prioritet 2. Inte förrän det är klart sätter vi vid behov igång med övriga ytor - prioritet 3. Observera att om det snöar mycket, betyder det att vi behöver köra flera gånger i prioritet 1 innan vi börjar i prioritet 2.

På villagator röjer vi bara när det är så mycket snö att det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Vid röjning blir de redan smala gatorna ännu smalare på grund av upplogade snövallar. Fastighetsägare ska inte lägga ut snö på gatan från sin garageuppfart utan placera den på sin tomt.

Tips på webbplatser med information om väder och trafik

 

Frågor och svar om snöröjning

Publicerad 2016-03-24 kl 13:16
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2023-01-24 kl 07:06