Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Samhällsutveckling och hållbarhet

Illustration: Sandellsandberg

År 2025…

  • Är Svedala en attraktiv och växande kommun med cirka 25 000 invånare.
  • Är Svedala en aktiv och engagerad kommun där utvecklingen sker i balans med omgivningen.
  • Är Svedala en av regionens mest företagsvänliga kommuner.
  • Drar Svedala nytta av sitt centrala läge i Öresundsregionen och har goda kommunikationer i
  • Form av tåg, buss, flyg och bilvägar.
  • Detta har utvidgat arbetsområdet och ger pendling
  • Erbjuder Svedala kommun attraktiva, tillgängliga boendemiljöer präglade av blandad bebyggelse.
  • Har Svedala kommun ett aktivt helhetstänkande när det gäller barn och ungdomar.
  • Känner sig medborgarna i Svedala trygga där de bor och när de rör sig i olika miljöer i kommunen
  • Samt bidrar aktivt till kommunens ständiga utveckling av den lokala demokratin.

Mer information om Svedalas vision i kommunens översiktsplan

Publicerad 2016-03-23 kl 13:45
Sidansvarig: Linda Holst