Stäng

Hjälp i hemmet

Foto: Calle Bredberg/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Rebecka Ekdahl Karlberg
Enhetschef Hemtjänst Väster
040-626 83 01
rebecka.karlbergekdahl@svedala.se
Anna-Stina Nished
Enhetschef hemtjänst Öster
040-626 83 07
annastina.nished@svedala.se
Malin Held
Enhetschef Hemtjänst Norr och servicegruppen
040-626 83 02
malin.held@svedala.se
Ingegerd Eriksson
Enhetschef Hemtjänst nattpatrullen
040-626 81 57
ingegerd.eriksson@svedala.se
Hemtjänst, samordnare Öster
040-626 83 00
Telefontider
Vardagar kl 07:30-15:30
Hemtjänstpersonal Öster
040-626 83 22
Telefontider
Alla dagar kl 07:00-22:00
Hemtjänst, samordnare Väster
040-626 83 04
Telefontider
Vardagar kl 07:30-15:30
Hemtjänstpersonal Väster
040-626 83 21
Telefontider
Alla dagar kl 07:00-22:00
Hemtjänst, samordnare Norr
040-626 83 24
Telefontider
Vardagar kl 07:30-15:30
Hemtjänstpersonal Norr
040-626 83 25
Telefontider
Alla dagar kl 07:00-22:00
Hemtjänstpersonal, kväll och natt
0733-73 14 85
Telefontider
Alla dagar kl 22:00-07:00

Vi har enligt Socialtjänstlagen ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.

Vårt mål är att ge den enskilde möjlighet att bo kvar hemma i den invanda miljön även när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig på egen hand.

Vissa insatser är öppna för alla, medan andra insatser erbjuder vi först efter att din ansökan om hjälp blivit beviljad av biståndshandläggare.

Vi tillämpar kundval inom hemtjänsten. Insatserna omfattar service, omvårdnad och delegerad hälso- och sjukvård.

Vård och omsorgsplan 2020-2023

Ny Vård och omsorgsplan är antagen av kommunfullmäktige 1 april 2020 och gäller från 1 april 2020.

Vård och omsorgsplan 2020-2023

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-01-16 kl 15:09