Stäng

Avfall och återvinning

Foto: Andreas Offesson

Kontakt

Sysav
040-635 18 00
Kontaktformulär: sysav.se
Christopher Angerborn Pintscher
Avfallschef, Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Sysav ansvarar för avfallshanteringen i Svedala kommun. Har du frågor om avfallshanteringen vänligen kontakta Sysavs kundservice.

Sysav e-tjänst Mina Sidor

Du som är sophämtningsabonnent i Svedala kommun kan använda dig av Sysavs e-tjänst Mina Sidor. Under Mina sidor kan du se vilket abonnemang du har, nästa tömningstillfälle, din senaste faktura, samt beställa nya tjänster eller göra felanmälan – till exempel en missad tömning.

Tjänsterna är detsamma sen tidigare, till exempel ägarbyte, men skillnaden är att du kan göra det själv utan kontakt med Sysavs kundservice och är tillgänglighet dygnet runt via en säker inloggning med BankID.

E-tjänst Mina sidor Sysav

Sopsortering i fyrfackskärl

I Svedala kommun har villor möjlighet att sortera sitt avfall hushållsnära med ett så kallat 8-fraktionerssystem. Det innebär att två kärl indelade i vardera fyra fack tar absolut merparten av hushållets avfall. Om någon villaägare, kanske av platsskäl, fortfarande önskar att lämna sina förpackningar till en återvinningsstation finns denna möjlighet.

Mot ett hållbart samhälle

För en hållbar utveckling av samhället, där vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra nästa generations möjligheter att tillgodose sina, behövs en mer hållbar konsumtion med minskade avfallsmängder. Vi behöver bli bättre på att minska mängden avfall samtidigt som vi återanvänder och återbrukar mer. Det avfall som ändå uppkommer behöver vi hantera på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Detta förutsätter att vi som bor och är verksamma i vår kommun börjar göra andra val och agera på nya sätt, i vår vardag hemma, i skolan och på jobbet. Svedalas avfallsplan 2021-2030 sätter upp mål för en hållbar utveckling inom avfallsområdet.

Lokala föreskrifter och avfallsplan

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och en avfallsplan. De lokala föreskrifterna visar hur avfallet ska hanteras och vem som ansvarar för vad. Avfallsplanen visar kommunens ambitioner inom avfallsområdet samt åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Den 1 januari 2021 gäller nya avfallsföreskrifter för Svedala kommun.

Publicerad 2016-03-23 kl 13:42
Sidansvarig: Anna Andersson
Uppdaterad 2024-02-05 kl 13:00