Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Avfall och återvinning

Foto: Andreas Offesson

Kontakt

Annci Svensson
Servicechef, Svedala kommun
040-626 81 44
annci.svensson@svedala.se

Sysav ansvarar för avfallshanteringen i Svedala kommun. Har du frågor om avfallshanteringen vänligen kontakta Sysavs kundservice.

Förändringar i avfallstaxan för renhållning 1 juli 2021

Sopsortering i fyrfackskärl

I Svedala kommun har villor möjlighet att sortera sitt avfall hushållsnära med ett så kallat 8-fraktionerssystem. Det innebär att två kärl indelade i vardera fyra fack tar absolut merparten av hushållets avfall. Om någon villaägare, kanske av platsskäl, fortfarande önskar att lämna sina förpackningar till en återvinningsstation finns denna möjlighet.

Mot ett hållbart samhälle

För en hållbar utveckling av samhället, där vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra nästa generations möjligheter att tillgodose sina, behövs en mer hållbar konsumtion med minskade avfallsmängder. Vi behöver bli bättre på att minska mängden avfall samtidigt som vi återanvänder och återbrukar mer. Det avfall som ändå uppkommer behöver vi hantera på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Detta förutsätter att vi som bor och är verksamma i vår kommun börjar göra andra val och agera på nya sätt, i vår vardag hemma, i skolan och på jobbet. Svedalas avfallsplan 2021-2030 sätter upp mål för en hållbar utveckling inom avfallsområdet.

Lokala föreskrifter och avfallsplan

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och en avfallsplan. De lokala föreskrifterna visar hur avfallet ska hanteras och vem som ansvarar för vad. Avfallsplanen visar kommunens ambitioner inom avfallsområdet samt åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Den 1 januari 2021 börjar nya avfallsföreskrifter att gälla i Svedala kommun.

 

Publicerad 2016-03-23 kl 13:42
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2021-05-28 kl 15:38