Stäng

Trafik och gator

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Jonas Hult
Enhetschef gatuenheten
040-626 82 16
jonas.hult@svedala.se

Svedala kommun har mer än 80 km gator och runt 40 km gång- och cykelvägar, som kommunen ansvarar för att bygga, drifta och underhålla. Vi ansvarar även för gatubelysningen med cirka 5 000 armaturer. Skötseln av gatubelysning, gatusopning och asfaltsarbeten utförs av upphandlade entreprenörer,

Ute på landsbygden svarar Trafikverket samt enskilda vägsamfälligheter för vägunderhållet.

Lämna din synpunkt eller felanmäl

Här lämnar du synpunkter eller felanmäler gator, torg och parker som Svedala kommun ansvarar för.

Svedala kommun – lämna synpunkter eller felanmäler

Här lämnar du synpunkter eller felanmäler järnvägar och vägar som Trafikverket ansvarar för.

Trafikverket – lämna synpunkter eller felanmäler

Handlingar

Normbeskrivning för allmänna anläggningar i Svedala kommun

Publicerad 2016-03-23 kl 13:48
Sidansvarig: Kyllan Quick
Uppdaterad 2023-10-17 kl 15:46