Stäng

Fritids

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Vi erbjuder fritidshem till barn i åldern 6-13 år. Både kommunen och fristående driver verksamheterna.

Ansökan till fritidshem, pedagogisk omsorg och OB-omsorg

Du kan välja fritidshem samt ansöka om plats via vår webbportal.

Välj fritidshem, pedagogisk omsorg och OB-omsorg

Fritidshemmens verksamhet

Våra fritidshem är till för skolbarn som är 6-13 år, det vill säga från och med att barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola till och med vårterminen det året barnet fyller 13 år. 

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg, som är ett alternativ till förskola och fritidshem, är till för barn som är 1-13 år. 

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål till barnen när deras schema omfattar dessa måltider.

Kommunen tillhandahåller inte öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

Nationella styrdokument på Skolverkets webbplats fritidshem

Pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplats

Publicerad 2018-08-21 kl 10:26
Sidansvarig: Alexandra Kvist
Uppdaterad 2024-04-05 kl 15:21