Stäng

Fritidshem

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Vi erbjuder fritidshem till barn i åldern 6-13 år. Både kommunen och fristående driver verksamheterna.

Ansökan till fritidshem, pedagogisk omsorg och OB-omsorg

Du kan välja fritidshem samt ansöka om plats via vår webbportal.

Välj fritidshem, pedagogisk omsorg och OB-omsorg

Fritidshemmens verksamhet

Våra fritidshem är till för skolbarn som är 6-13 år, det vill säga från och med att barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola till och med vårterminen det året barnet fyller 13 år. 

Fritidshemmen erbjuder både morgon- och eftermiddagsomsorg. Personalen består av fritidspedagoger, barnskötare och förskollärare. Fritidshemmen är öppna skoldagar, lovdagar och alla studiedagar förutom två studiedagar per termin som är kompetensutveckling för fritidshemspedagoger.

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg, som är ett alternativ till förskola och fritidshem, är till för barn som är 1-13 år. Den pedagogiska omsorgen är öppen skoldagar och lovdagar. Det finns också OB-verksamhet, det vill säga pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål till barnen när deras schema omfattar dessa måltider.

Kommunen tillhandahåller inte öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

OB-omsorg

Vi har omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuder i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Denna omsorg är så kallad omsorg under obekväm arbetstid (OB-tid).

Nationella styrdokument på Skolverkets webbplats fritidshem

Lista med fritidshem på skolor i Svedala kommun

Pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplats

Webbsida med information om OB-omsorg i kommunen

Publicerad 2018-08-21 kl 10:26
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2020-09-07 kl 08:30