Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Städning av gator och trottoarer

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Städning av kommunala vägbanor sker kontinuerligt under året. För att sopa gatorna anlitar kommunen sopentreprenör.

Sopning av kommunens gator sker i omfattningen:

• I centrala Svedala och Bara sopas gatorna 5 gånger per år.

• Gator i tätorterna Svedala, Bara, Klågerup och Holmeja sopas 3 gånger per år.

• Gång- och cykelvägar i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup sopas 3 gånger per år.

• Infarter båda sidor inklusive refuger och vändzoner sopas 2 gånger per år.

Sandsopning sker under normala väderförhållanden under veckorna 16-17.

Utöver detta så städas gaturummet regelbundet på andra sätt, som tömning av papperskorgar, rensning av dagvattenbrunnar, borttagande av löst skräp och dylikt.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:17
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2018-09-10 kl 14:50