Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Anhöriga och frivilliga

Foto: Agnes Stenlund/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Birgitta Andersson
Anhörigsamordnare
040-626 84 26
birgitta.andersson@svedala.se
Stella dagcentral
Almgatan 10, Svedala. Måndag kl 10-16, tisdag-fredag kl 9-16.
040-626 84 25

Du som hjälper någon inom familjen, släkten eller vänkretsen som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte längre kan klara sig på egen hand räknas som anhörig. Anhörig är du som är maka eller make, förälder, syskon, barn, sammanboende eller vän.

Broschyr om äldreomsorgens anhörigstöd

Rådgivning för anhöriga via telefon

Upplever du oro och har behov av att prata kring dina frågor om nya coronaviruset kan du som anhörig ringa vår anhörigsamordnare. Du når anhörigsamordnaren på 040-626 84 26

Alla öppna aktiviteter och anhörigcenter är stängt tills vidare med hänsyn till rådande situation kring nya coronaviruset. 

Samlad information om nya coronaviruset

Aktuell information om nya coronaviruset

Kommunens skyldighet

Kommunerna har skyldighet att ge stöd till anhöriga enligt socialtjänstlagen 5 kap 10 §. Det är viktigt att stödet omfattar alla berörda grupper.

Anhörigcenter

Det finns ett Anhörigcenter på Almgatan 10 i Svedala i anslutning till Stella dagcentral. Hit är du välkommen för samtal och för att delta i olika gruppträffar.

Anhöriggrupper

Utbildning och information

Det finns också en utbildning och information för anhöriga till personer med demenssjukdom. Utbildningen genomförs både på dag- och på kvällstid.

Studiecirklar om att vara anhörig

Tillsammans med Röda Korset anordnas studiecirklar som vänder sig till anhöriga som har närstående med långvarig sjukdom. Studiecirklarna genomförs både i Svedala och i Bara när behov finns.   

Mötesplats

Inom äldreomsorgen finns öppna mötesplatser för dig som är anhörig. Mötesplatserna finns både i Svedala och i Bara. Här finns möjlighet att träffa representanter från kommunens anhörigstöd och andra anhöriga.

Ta kontakt med Stella dagcentral för att få information om öppettider.

Caféverksamhet 

Anhörigcafé i Svedala

Det finns ett anhörigcafé på Anhörigcenter i Svedala. Caféverksamheten drivs av Svedala Anhörigförening och Röda Korset i samarbete med Svedala kommun. Öppettider är varje tisdag, klockan 13:30-15:30.

Anhörigcafé i Bara 

Det finns också ett anhörigcafé på Bara dagcentral på Biblioteksgatan 8. Caféet drivs av Svedala anhörigförening och Röda Korset i samarbete Svedala kommun. Öppettider är varannan måndag, jämna veckor, klockan 13:30-15:30. 

Viktigt att veta 

Anhöriga som deltar i anhörigstödets aktiviteter har möjlighet att få hjälp med tillsyn av sin närstående under tiden om hen inte kan vara ensam.

Deltagande i anhörigstödets verksamhet är kostnadsfritt.

Publicerad 2016-03-23 kl 11:28
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-08-31 kl 15:17