Stäng

Anhöriga och frivilliga

Kontakt

Anhörigsamordnare
040-626 84 26
Stella dagcentral
Almgatan 10, Svedala. Måndag kl 10-16, tisdag-fredag kl 9-16.
040-626 84 25
Anhörigsamordnare socialpsykiatri
0738-62 82 91
Lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer anhörigsamordnaren upp
Camilla Gren
Enhetschef Solgården
040-626 84 51
camilla.gren@svedala.se

Du som hjälper någon inom familjen, släkten eller vänkretsen som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte längre kan klara sig på egen hand räknas som anhörig. Anhörig är du som är maka eller make, förälder, syskon, barn, sammanboende eller vän.

Rådgivning för anhöriga via telefon

Upplever du oro och har behov av att prata kring dina frågor om coronaviruset kan du som anhörig ringa vår anhörigsamordnare.  

Kommunens skyldighet

Kommunerna har skyldighet att ge stöd till anhöriga enligt socialtjänstlagen 5 kap 10 §. Det är viktigt att stödet omfattar alla berörda grupper.

Anhörigcenter

Det finns ett Anhörigcenter på Almgatan 10 i Svedala i anslutning till Stella dagcentral. Hit är du välkommen för samtal och för att delta i olika gruppträffar.

Anhörigstöd socialpsykiatri

Är du anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning eller långvarig psykisk sjukdom?

Mer information om anhörigstöd socialpsykiatri hittar du här

Anhöriggrupper

Utbildning och information

Det finns också en utbildning och information för anhöriga till personer med demenssjukdom. Utbildningen genomförs både på dag- och på kvällstid.

Studiecirklar om att vara anhörig

Tillsammans med Röda Korset anordnas studiecirklar som vänder sig till anhöriga som har närstående med långvarig sjukdom. Studiecirklarna genomförs både i Svedala och i Bara när behov finns.   

Mötesplats

Inom äldreomsorgen finns öppna mötesplatser för dig som är anhörig. Mötesplatserna finns både i Svedala och i Bara. Här finns möjlighet att träffa representanter från kommunens anhörigstöd och andra anhöriga.

Ta kontakt med Stella dagcentral för att få information om öppettider.

Caféverksamhet 

Anhörigcafé i Svedala

Det finns ett anhörigcafé på Anhörigcenter i Svedala. Caféverksamheten drivs av Svedala Anhörigförening och Röda Korset i samarbete med Svedala kommun. Öppettider är varje tisdag, klockan 13:30-15:30.

Viktigt att veta 

Anhöriga som deltar i anhörigstödets aktiviteter har möjlighet att få hjälp med tillsyn av sin närstående under tiden om hen inte kan vara ensam.

Deltagande i anhörigstödets verksamhet är kostnadsfritt.

Avlösning i hemmet

Som anhörig kan man få avlösning i hemmet med upp till tio (10) timmar per månad, på vardagar. Insatsen kan beviljas med förenklad biståndsbedömning.

Trygghetshotell

På Solgården i Klågerup finns en plats reserverad för dig som anhörig. Anhöriga kan boka in sig upp till två veckor per tillfälle. Det krävs inget biståndsbeslut. För mer information kontakta enhetschef för Solgården.

Tillsyn av närstående

Anhöriga som deltar i anhörigstödets aktiviteter har möjlighet att få hjälp med tillsyn av sin närstående under tiden som hen inte kan vara ensam.

Publicerad 2016-03-23 kl 11:28
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-04-12 kl 14:39