Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Boenden, särskilda

Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se
Öppettider
Måndagar kl 08:00-17:00
Tisdagar kl 08:00-17:00
Onsdagar kl 08:00-17:00
Torsdagar kl 08:00-17:00
Fredagar kl 08:00-15:00

Här finns information om olika boendeformer som finns i kommunen och vad de innebär. Det handlar om anpassat och särskilt boende, demensboende, familjehem, gruppboende, korttidsboende, trapphusboende, trygghetsboende och äldreboende.

Med ordinärt boende menar man det egna, privata boendet. Det kan vara boende i villa, radhus eller lägenhet.

Här hittar du information om Vård och omsorgs hyror, avgifter och regler:

Information om hyror, avgifter och regler Vård och omsorg

Besök på äldreboende under pandemin

Den 1 oktober hävs besöksförbudet på landets äldreboenden. Kommunen ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt och samspelet mellan verksamheten och de närstående är viktigt.

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (HSLF-FS 2020:46) för att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare, där risken för smittspridning minimeras.

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Riktlinjer för att förebygga smittspridning vid besök

För att besöka våra särskilda boenden gäller följande:

  • Du måste vara frisk och symptomfri.
  • Tänk på att hålla avstånd.
  • Tvätta händerna.
  • Max två besökare per gång för att undvika trängsel.
  • Använd munskydd till och från lägenheten.

Besökstider

Det är besökstid måndag–fredag kl 13:30-18:00. Besök ska vara förbokade. Vardagen innan kl 15:00. Inför helgen innan kl 15:00 på fredagen. Bokningarna sker via avdelningarna.

Vid entrén

Personal möter upp besökaren vid ingången till boendet. Händerna ska tvättas inför besöket, handsprit finns tillgängligt. Munskydd ska bäras när besökaren går till och från lägenheten. Personal vägleder till lägenhet eller om så önskas till särskilt besöksrum.

Uppge namn

Alla besökare lämnar namn vid besök. Detta för att möjliggöra eventuell smittspårning.

Plats för besök

Alla besök sker inne i den enskildes lägenhet eller i anvisat besöksrum. Promenader utomhus går bra.

Besöksrutiner kan ändras vid lokala utbrott

Riktlinjerna utvärderas fortlöpande och besöksrutiner kan ändras vid eventuella lokala utbrott. Om ett boende skulle drabbas av covid-19 kan det stängas för besök helt tills smittan stoppats och alla är friskförklarade.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta boendet för mer information om hur du kan besöka dina anhöriga.

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att skydda de som bor på våra boenden från smitta!

Publicerad 2016-03-23 kl 11:26
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-10-09 kl 14:11