Stäng

Livsmedel

Kontakt

Bygg och miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: Onsdagar kl 15-17 (v. 25 - 33, kl 15-16.30)

Bygg och miljö ansvarar för kontrollen av cirka 150 livsmedelsverksamheter i kommunen. Bland annat kontrollerar vi butiker, restauranger, caféer, grossister och kommunala kök. Våra inspektörer kontrollerar företagarens förmåga att leverera säker mat till dig som konsument. Det finns krav på dig som företagare i livsmedelsbranschen att registrera din verksamhet och bedriva egenkontroll.

Säker mat för dig som konsument

Bygg och miljö ansvarar för kontrollen av cirka 150 livsmedelsverksamheter i kommunen, allt från kommunala kök till stora restauranger och små Bed and breakfast. Våra inspektörer kontrollerar bland annat hur de förvarar och hanterar maten. Vi undersöker även lokalens skick och renlighet, redlighet, spårbarhet samt informationen som ges till konsumenten. Våra inspektörer hos Bygg och miljö har alltid rätt att få komma in i en livsmedelslokal oanmälda för att utföra kontrollen.

Upptäcker vi allvarliga brister kan vi agera på olika sätt. Följderna blir olika beroende på vad det är som är fel. Är det lokalerna eller livsmedelshanteringen som är bristfällig kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills allt fungerar. 

Då Bygg och miljö är en kontrollmyndighet innebär det att nästan alla våra handlingar är offentliga. Om du vill veta resultatet från en inspektion, så lämnar vi ut informationen. Vi gör dock först en bedömning om informationen ska skyddas av sekretess samt GDPR.

Företagarens ansvar

Det är alltid livsmedelsföretagaren som ansvarar för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras. Företagaren ska känna till de krav som lagstiftningen ställer på verksamheten när det gäller livsmedelshantering, livsmedelshygien, lokalens utformning, information med mera.

Här är lite information till dig som tänker starta en verksamhet som hanterar livsmedel eller om du redan driver en livsmedelsanläggning. Du kan läsa vad som gäller om registrering, bolagsändring eller ägarbyte, ansvar och egen kontroll, kontroll och årlig avgift och serveringstillstånd.

Registrering av livsmedelsanläggning

Enligt lag måste du registrera en livsmedelsanläggning till Bygg och miljö. Detta gör du enklast genom vår e-tjänst.

Vad vi behöver veta är:

  • Livsmedelsföretagarens namn och adress.
  • Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
  • Lokal, utrymme eller plats där verksamhet skall bedrivas.
  • Beskrivning av verksamheten och vilken omfattning.
  • Övrig information om så behövs.

Självservice: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Vid bolagsändring eller ägarbyte

Vid bolagsändring eller ägarbyte måste du omregistrera verksamheten genom att göra en anmälan till Bygg och miljö. Om det sker väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen eller om verksamheten upphör ska du också meddela detta till Bygg och miljö. Detta gör du enklast genom vår e-tjänst.

Självservice: Anmälan om ändring av livsmedelsanläggning

Sanktionsavgift

Den som startar sin verksamhet utan att ha fått den registrerad har begått ett brott mot livsmedelslagen. Nytt från och med 1 januari 2019 är att regeringen har bestämt att startar du din verksamhet utan att registrera den ska en sanktionsavgift dömas ut. Avgiften baseras på årsomsättning och kan variera. Lägsta belopp är 2 500 kr om det är ägarbyte eller ändrad bolagsform och gäller det en ny anläggning är lägsta beloppet för sanktionsavgift 5 000 kr. Avgiften tillfaller staten. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Publicerad 2016-05-26 kl 10:58
Sidansvarig: Ronja Tavakolnia
Uppdaterad 2024-06-10 kl 15:12