Stäng

Välkomsten för nyanlända

Kontakt

Välkomsten
valkomsten@svedala.se
På Välkomsten arbetar Linda Rystad samordnare 0733-73 14 73, Lisa Berg, skolsköterska samt Ulrika Delbrant, kurator.

Välkomsten i Svedala kommun är den första kontakten med förskola och skola för alla nyanlända barn och ungdomar.

Hit kommer de nyanlända barnen och ungdomarna tillsammans med sin familj eller god man för att få information om hur förskolan och skolan i Sverige fungerar. En kartläggning av hälsa och vaccinationer genomförs för samtliga elever i skolan. Hälsokontroll för förskolebarn genomförs av barnhälsovården på Vårdcentralen. Psykosocial kartläggning genomförs av kurator.

Alla nyanlända barn och elever på Välkomsten träffar lärare som kartlägger vilka baskunskaper de har med sig från hemlandet. Syftet är att tillvarata den kunskap eleven har med sig och att eleven ska kunna starta på rätt nivå i förskolan eller skolan.

Efter välkomstsamtal och kartläggning börjar barnen i den förskola, grundskola eller gymnasieskola som bedöms vara mest lämplig. Anpassning av skolgång och undervisning görs utifrån varje barn eller elevs förutsättningar.

Välkomsten finns på NFU, Nils Fredriksson Utbildning på Börringevägen.

Förskola och skola för flyktingar från Ukraina

Vad gäller för ukrainska medborgare som kommer till Sverige?

Ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså vara här utan att söka något tillstånd under denna tid. Personer som behöver samhällets stöd kan välja mellan att söka asyl eller att söka uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket.

Vad är massflyktsdirektivet?

Det innebär att personer som kommer från Ukraina kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

På Migrationsverkets webbplats finns information om massflyktsdirektivet samt information om hur man ska göra för att ansöka.
Länk till Migrationsverkets webbplats

Hur länge gäller ett uppehållstillstånd beviljat enligt Massflyktsdirektivet?

Uppehållstillståndet gäller från det datum beslutet om att bevilja tillståndet tas till och med den 4 mars 2023.

Har ukrainska barn rätt att gå i förskola?

För att ha rätt till förskola ska familjen ha sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Rätten till förskola inom fyra månader gäller på samma villkor som för svenska medborgare. Mer skyndsam placering kan göras efter bedömning av barnets behov.

Har ukrainska barn rätt att gå i grundskola?

För att ha rätt till grundskola ska familjen ha sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Riktlinjen är att barnet efter registrering hos Migrationsverket samt kontakt med Välkomsten bör ha en skolplacering inom en månad.

Har ukrainska ungdomar rätt att gå på gymnasieskola?

För att ha rätt till börja en gymnasieutbildning ska familjen ha sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Ungdomen måste påbörja sin utbildning innan 18 års ålder.

Hur gör jag för att få mitt barn till förskola, grundskola eller gymnasium?

Ta kontakt med Linda, Lisa och Ulrika på Välkomsten genom att mejla: valkomsten@svedala.se eller genom att ringa

  • Linda Rystad samordnare 0733-73 14 73
  • Lisa Berg skolsköterska 
  • Ulrika Delbrant kurator 

Hitta hit

Publicerad 2016-05-03 kl 15:16
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2022-04-22 kl 08:21