Stäng

Kommun

Kommunhuset i Svedala. Foto: Billy Lindberg

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

"I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet". Det är Svedala kommuns politiska vision 2019-2022 som är framtagen och beslutad av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2018 om en ny vision för Svedala kommun.

I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet.

Till visionen finns fem övergripande mål.

Övergripande mål

  • Svedala kommun ska planera för en långsiktig och hållbar tillväxt
  • Medborgarperspektiv och inflytande ska prägla vår kommun
  • Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt
  • Våra verksamheter omvärderar ständigt och tänker nytt
  • Vi arbetar för ett välmående näringsliv samt en arbetsmarknad i balans

Översiktsplan

Översiktsplan 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Översiktsplanen bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt. 

Svedala kommuns översiktsplan – Det goda livet

Publicerad 2016-03-23 kl 14:02
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2022-05-04 kl 18:19