Stäng

Kommun

Kommunhuset i Svedala. Foto: Billy Lindberg

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

"I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet". Det är Svedala kommuns politiska vision 2023-2026 som är framtagen och beslutad av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 22 juni 2022 om vision och kommunövergripande mål för Svedala kommun.

Till visionen finns fyra målområden med kommunövergripande mål.

Målområde

Ett målområde är ett fokusområde där Svedala kommun identifierat utmaningar som ligger till grund för kommunövergripande mål. De övergripande målen är prioriterade av kommunfullmäktige under mandatperioden.

Fyra målområden

  • Service och bemötande
  • Attraktiv näringslivskommun 
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Ett hållbart Svedala 

Kommunfullmäktige har prioriterat kommunövergripande mål inom fyra målområden

Översiktsplan

Översiktsplan 2018 ger en framtidsbild av Svedala kommun år 2045. Översiktsplanen bygger på det goda livet och hur vi som kommun ska utveckla oss på ett hållbart sätt. 

Svedala kommuns översiktsplan – Det goda livet

Publicerad 2016-03-23 kl 14:02
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2023-03-09 kl 08:40