Stäng

Allmänna val

Kontakt

Vi har fyra allmänna val som hålls i Sverige och de är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. Vart fjärde år håller vi val på nationell, regional och lokal nivå till riksdag respektive regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år håller vi val till Europaparlamentet.
I valen utser väljarna sina företrädare som ska representera dem i de beslutande församlingarna såsom riksdag, region- och kommunfullmäktige samt europaparlamentet under avsedd mandatperiod.

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit bosatta i riket har rätt att rösta i de allmänna valen.

Valet till Europaparlamentet (EU-valet)

Söndag 9 juni 2024 är det val till europaparlamentet. Förtidsröstningen blrjar redan onsdag 22 maj 2024. Sverige  Sverige har 21 platser i Europaparlamentet och i valet så röstar du om vilka som ska företräda Sverige under mandatperioden 2024–2029.

Europaparlamentet är den enda direkt folkvalda EU-institutionen. 21 av de 705 ledamöterna är valda i Sverige. Ledamöterna kallas EU-parlamentariker och deras huvuduppgifter är att besluta om nya lagar och EU:s budget tillsammans med ministerrådet.

Till EU-valet 2024

Valet till riksdagen

Det är val till riksdagen vart fjärde år, andra söndagen i september. Då går väljarna till vallokalerna för att bestämma vilka personer som ska representera dem i riksdagen. Samma dag som det är riksdagsval är det också val till regioner och kommuner. Nästa planerade val till riksdagen är söndag 13 september 2026. 

Riksdagens arbete

Det senaste valresultatet i riksdagsvalet 2022

Valet till regionfullmäktige (Region Skåne)

Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande organ. Här sitter 149 ledamöter som väljs direkt av dig som bor i Skåne. Region Skåne fattar beslut  band annat om hälso- och sjukvården, kolletivtrafik, frågor kring kultur och näringsliv. Nästa planerade val till regionfullmäktige är söndag 13 september 2026. 

Politisk organisation – Region Skåne

Valet till kommunfullmäktige

Kommuninvånare väljer vilka politiker som ska sitta i kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdag och regionen. Kommunfullmäktige fattar beslut om bland annat skola, gatu- och parkmiljöer, miljövård, utomhusbad, äldrevård och äldreboenden, hemtjänst med mera

Så styrs Svedala kommun — kommunens organisation

Lokala folkomröstningar

Utöver de fyra valen finns även lokala folkomröstningar. En folkomrösning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller regionen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I Svedala kommun genomfördes en lokal folkomröstning 26 maj 2019 och frågan gällde etablering av kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun. 

Folkomröstning i Svedala kommun 2019

Ansvarar för att genomföra valen

I varje kommun ansvarar valnämnden för att genomföra valen.

Valnämndens uppdrag

Så röstar du i valen

Det finns flera sätt du kan rösta på:

  • Röstning på valdagen i vallokalen
  • Förtidsröstning
  • Röstning i utlandet
  • Röstning med bud
  • Ambulerande röstmottagning (en röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst)

Läs mer om hur du röstar på Valmyndighetens webbplats

Other languages

On Valmyndighetens website you will find information in languages other than Swedish about how to vote.

Website Valmyndigheten — Other languages

Teckenspråk

På Valmyndighetens webbplats finns information på teckenspråk om det svenska valsystemet, hur och var du kan rösta, valsedlar, rösta på person samt rösträkning och valresultat.

Webbplats Valmyndigheten — Teckenspråk

Lättläst

På Valmyndighetens webbplats presenteras en del av deras information om det svenska valsystemet, hur och var du kan rösta, valsedlar, rösta på person samt rösträkning och valresultat på lättläst svenska.

Webbplats Valmyndigheten — Lättläst

Publicerad 2024-02-21 kl 14:09
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2024-02-22 kl 16:28