Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Skolval

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Utbildningsenheten
040-626 80 00
skolval@svedala.se

Vårdnadshavare till barn i Svedala kommun som ska börja i förskoleklass eller som går i en skola som inte erbjuder nästa årskurs, ska göra ett skolval. Elever på Baraskolan får automatiskt en plats på Spångholmsskolan.

Nu är skolvalet inför höstterminen 18/19 klart!

Nu kan du som vårdnadshavare logga in i webbportalen och se vilken enhet ditt barn har fått placering på.
Gå in på "mina placeringar" och se placeringen för nästa läsår. Det är också här du kan ansöka om byte av skola till ditt barn. 

Vilka barn är med i skolvalet inför läsår 18/19

Förskoleklass

Alla barn som ska börja i förskoleklass ska göra ett skolval. Det är från den 1 januari lagstadgat att förskoleklass ingår i skolplikten. Detta innebär att denna lag tillämpas inför skolstart höstterminen 2018.

Skolor att välja mellan till förskoleklass:

  • Kyrkskolan
  • Marbäcksskolan
  • Roslättskolan
  • Baraskolan
  • Klågerupsskolan

Inför läsår 18/19 blir Kyrkskolan, Marbäcksskolan samt Roslättsskolan åk F-3 skolor. Naverlönnskolan och Aggarpsskolan blir båda 4-9 skolor. (Aggarpsskolan blir åk 3-8 första året) 

Val inför årskurs 4 till 6

Barn som ska börja i årskurs 4, 5 och 6 ska göra ett skolval. När ni loggar in i webbportalen kommer ni att se vilken skola som är ert barns reserverade skola. Enligt skolskjutslagen kan elever endast bli beviljade kostnadsfri skolskjuts om de väljer den anvisade skolan. För att detta ska bli tydligt väljer vi att visa den reserverade skolan. 
Viktigt är att göra sitt val, oavsett vilken av skolorna ni önskar för ert barn för att man ska få möjlighet till sitt önskemål eller sin reserverade skola. 

Skolor att välja mellan:

  • Aggarpsskolan
  • Naverlönnskolan

Om ditt barn börja i årskurs 6 skall också ett språkval anges i skolvalet, detta för att vi ska få en indikation på hur många elever som önskar respektive språk. Ett manuellt språkval kommer att genomföras framöver så det gör inte något om ni missat att fylla i språket.

Röda skolans barn

Inför läsårsstart 18/19 kommer Röda skolan att stängas då Aggarpsskolan står klar att ta emot barn.
Barn som ska börja i årskurs 3 kommer automatiskt att bli placerade på Aggarpsskolan, detta gäller även barn som ska börja i årskurs 7 och 8. Barn som läsår 18/19 ska börja i årskurs 4, 5 eller 6 omfattas av skolval och där ska ni som vårdnadshavare lämna era önskemål under perioden 22 jan - 11 feb. 

Du behöver e-legitimation/bank-id

Skolvalet gör du på vår webbportal där du behöver ha e-legitimation/bank-id för att säkerställa din identitet. Kontakta din bank eller Skatteverket för att skaffa e-legitimation/bank-id. Uppdatera också din mejladress i webbportalen så att du inte går miste om information som skickas ut.

Så här ansöker du

Ansökan görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren bekräfta ansökan i webbportalen för skolval, förskola, fritidshem. Om den inte blir bekräftad inom angiven svarstid räknas valet som ogiltigt.

Ogiltigt val

Om endast en vårdnadshavare eller ingen vårdnadshavare har gjort ett aktivt skolval så räknas valet som ogiltigt. och placering sker på den skola där plats finns. 

Fristående skola eller skola i annan kommun

Är ni inbjudna till skolval, men vet att ert barn ska börja på fristående skola eller skola i en annan kommun så väljer ni Övrig skola i valalternativen. Detta för att vi också ska få information om att ert barn inte ska gå i någon av Svedala kommuns kommunala skolor.

Antagningsprinciper

Kommunen placerar eleverna enligt vårdnadshavarnas önskemål, så långt det är möjligt. Om antalet sökande till en kommunal skola är fler än antalet platser görs urval enligt principen om relativ närhet, detta kan innebära att barnet inte alltid blir placerad på den skolan som ligger närmast hemmet. De flesta fristående skolor och skolor utanför Svedala har andra antagningsprinciper. Kontakta respektive skola för mer information.

Riktlinjer för placering i förskoleklass och grundskola

Relativ närhet

Relativ närhet räknas fram genom att vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan. Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = relativ närhet.

Därefter jämför vi den relativa närheten för samtliga som har sökt samma årskurs i samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel: Lisa har 600 meter till den skola hon önskat och 750 meter till sin näst närmaste skola (750-600=150 meter). Kalle har 400 meter till skolan han önskat och 500 meter till sin näst närmaste skola (500-400=100 meter). I det här fallet blir det Lisa som får platsen på den önskade skolan eftersom hon skulle få längre till den alternativa skolan.

Skolskjuts

Regler för skolskjuts beskrivs i kommunens skolskjutsreglemente. Elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i är inte berättigade till kostnadsfri skolskjuts.

Skolbyte

För barn som inte är folkbokförda i kommunen, alternativt där det finns önskemål om ny skolplacering kommer det att finnas möjlighet att ansöka om detta på webbportalen. Observera att det inte är öppet för skolbyte under perioden som handläggning av skolval pågår. Detta beräknas vara klart i mitten av mars.

Om du har skyddad identitet eller saknar tillgång till e-legitimation vänligen kontakta oss omgående.

Publicerad 2017-01-10 kl 11:56
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2017-12-06 kl 13:59