Stäng

Familj, barn och ungdom

Foto: Kenneth Hellman

Kontakt

Socialtjänsten Svedala kommun
040-626 80 00
Öppettider
Måndagar kl 08:00-16:30
Tisdagar kl 08:00-16:30
Onsdagar kl 08:00-16:30
Torsdagar kl 08:00-16:30
Fredagar kl 08:00-15:00
Sociala jouren Syd
Övrig tid och vid nödsituation
112

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd samt myndighetsutövning i sociala frågor.

Kontakta socialtjänsten 

Våra öppettider är måndag till torsdag kl 8:00-16:30 samt fredag kl 8:00-15:00. Under våra öppettider kan du nå oss per telefon 040–626 80 00 och fax 040-626 83 83.

Behöver du ha tag i socialtjänsten utanför öppettiderna gäller Sociala jouren Syd, larmnummer 112. Sociala jouren tar hand om nödsituationer av social karaktär som inte kan vänta till nästa vardag.

Mer information om Sociala jouren Syd

Orosanmälan

Är du orolig för ett barn i din närhet? Då kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det går bra att göra orosanmälan via telefon, brev, fax eller e-tjänst.

Mer information om orosanmälan

Socialtjänsten

  • Ett av socialtjänstens viktigaste arbetsområden är att se till att barn och ungdomar som bor i kommunen växer upp under trygga och goda förhållanden.
  • Till socialtjänsten kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation.
  • Socialtjänsten kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan av den berörda familjen eller ungdomen, eller efter anmälan från någon annan verksamhet eller person. 

På följande sidor finns information om stöd som socialtjänsten kan erbjuda. Du kan även här hitta information om andra verksamheter dit barn, unga och deras familjer kan vända sig för att söka stöd.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen och socialtjänstens sekretess regleras i kapitel 26. Det innebär att handlingar och/eller muntliga uppgifter inte lämnas ut till någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke till att så sker.

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2024-05-13 kl 08:38