Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Familj, barn och ungdom

Foto: Kenneth Hellman

Kontakt

Socialtjänsten Svedala kommun
040-626 80 00 (växel)
Vid nödsituation av social karaktär
när socialkontoret är stängt: Sociala jouren Syd
Larmnummer 112

Socialtjänstens huvuduppgifter är att arbeta med råd och stöd samt myndighetsutövning i sociala frågor.

  • Ett av socialtjänstens viktigaste arbetsområden är att se till att barn och ungdomar som bor i kommunen växer upp under trygga och goda förhållanden.
  • Till socialtjänsten kan du vända dig för att få råd och stöd i din livssituation.
  • Socialtjänsten kan ge individuellt utformade insatser efter en ansökan av den berörda familjen eller ungdomen, eller efter anmälan från någon annan verksamhet eller person. 

På följande sidor finns information om stöd som socialtjänsten kan erbjuda. Du kan även här hitta information om andra verksamheter dit barn, unga och deras familjer kan vända sig för att söka stöd.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen och socialtjänstens sekretess regleras i kapitel 26. Det innebär att handlingar och/eller muntliga uppgifter inte lämnas ut till någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke till att så sker.

Socialtjänstens öppettider

Socialkontorets öppettider är måndag till torsdag kl 8:00-16:30  samt fredag kl 8:00-15:00, 040-626 80 00.

Övrig tid gäller gäller Sociala jouren Syd, 112.

Sociala jouren Syd - när socialkontoret är stängt

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2018-10-11 kl 14:07