Stäng

Utbildning och barnomsorg

Foto: Kenneth Hellman

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

I Svedala kommun finns ett stort utbud av barnomsorg och skolor både kommunala och fristående verksamheter.

Vi är en expansiv kommun med en låg medelålder bland medborgarna. Det finns många goda skäl till varför vi utmärker oss som skolkommun. Kvalitet, engagemang, beprövad erfarenhet och inte minst närheten till storstadens utbud och tillgången till stora naturresurser för rekreation och friluftsliv.

Här hittar du all information som berör förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning - allt ifrån e-tjänster till skolmatsedel. Vår strävan är att erbjuda en förstklassig utbildning, där utveckling och lärande, beprövad erfarenhet, kollegialt lärande och barnens bästa alltid är i centrum. Vi vill att alla ska lyckas! 

Karta över förskolor och skolor i Svedala kommun

Skolor och förskolor 

Skolplan 2018-2023

Den 30 maj beslutade kommunfullmäktige att anta Skolplan 2018-2023 för Svedala kommun. Skolplanen blev reviderad under 2019.

imageoqa4m.png

Skolplan 2018-2023 (Reviderad 2019)

Skolplanen ska klargöra grundläggande förhållanden för ledning och styrning av utbildningsverksamheten samt klargöra viljeinriktningen som kommunen har och därmed de prioriteringar som gäller under en period på fem år (augusti 2018-augusti 2023). Vidare ska Skolplanen utgöra ett stöd i arbetet för förtroendevalda, chefer och medarbetare. 

Kommunens utvecklingsarbete i förskolor och skolor

Kvutis

Kvalitet och utveckling i skola Svedala, Kvutis är ett stöd för våra skolors arbete med att alla ska lyckas. Här kan du läsa om systematiskt kvalitetsarbete, ledarskap, undervisning och mycket mer. 

Webbplats för Kvalitet och utveckling i skola Svedala, Kvutis

Kvutis förskola

Kvutis förskola är ett stöd för våra förskolors arbete med att alla ska lyckas. Här kan du läsa om systematiskt kvalitetsarbete, ledarskap, undervisning och mycket mer.

Webbplats för Kvutis förskola

Förstelärare bloggar

På webbplatsen Förstelärare bloggar kan du läsa om undervisning för att alla ska lyckas. Förstelärare i kommunen bloggar regelbundet om sin undervisning. Läs om formativ bedömning, språkutvecklande arbetssätt, inkludering och mycket mer.

 Webbplatsen Förstelärare bloggar

Publicerad 2016-03-23 kl 11:11
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2022-02-19 kl 12:08