Stäng

Kontrollplaner

Kontakt

Kontakt
Bygg och Miljö
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Drop-in: Onsdagar 15-17

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behöver du alltid en kontrollplan, och i många fall behöver du även anlita en certifierad kontrollansvarig. Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad. Exempelvis om du ska ända något som berör vatten och avlopp eller om du ska flytta, ta bort eller ändra i delar av byggnaden som är bärande,

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ser till att du uppfyller kraven från bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad och ha en självständig ställning, det betyder till exempel att hen inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

  • Den kontrollansvarige ska upprätta ett förslag till en kontrollplan tillsammans med dig.
  • Vara med vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och andra kontroller.
  • Besöka byggarbetsplatsen för att säkerställa att byggnationen följer planen.
  • Dokumentera arbetsplatsbesöken.
  • Ge ett utlåtande som underlag för slutbesked, som du måste ha innan du får flytta in i byggnaden.

När ska jag anlita en kontrollansvarig?

Redan när du lämnar in ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska det finnas förslag på vem som ska vara kontrollansvarig. Det är därför en god idé att kontakta en certifierad kontrollansvarig i ett tidigt stadie för att få hjälp med både att planera och ansöka.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats.

Hitta certifierade kontrollansvariga, webbplats Boverket

Hur ska kontrollplanen se ut?

Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men det är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Därför kan det vara lämpligt att göra den i tabellform. 

Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att du behöver fler eller färre kontrollpunkter än vad som anges i exemplen. 

Vi får inte lov att ta fram kontrollplaner åt dig som sökande. I större ärenden, till exempel om du ska bygga en ny villa, är det den kontrollansvarige som ska göra kontrollplanen tillsammans med dig. Det är i de mindre ärendena, där du inte behöver en kontrollansvarig som våra exempel kan ge tips och inspiration.

Mallar för kontrollplan

Kontrollplaner för åtgärder som kräver bygglov

Kontrollplaner för åtgärder som kräver anmälan

Avvecklingsplan

Avvecklingsplan mall kontrollplan

 

Publicerad 2019-06-19 kl 11:19
Uppdaterad 2022-09-12 kl 15:05