Stäng

Häckar och buskage

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv!

Det här gäller dig som har tomt intill gatan

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd (fri sikt) för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana minst 2,5 meter
  • över cykelväg minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter.

 

Det här gäller dig som har utfart intill gatan

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Smyg ut med bilen eller cykeln och ta det försiktigt. Det är du som är ansvarig om något skulle hända.

Det här gäller dig som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vartdera hållet.

Träd och buskar växer!

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling många år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få skötselråd och tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Vårda din nysatta häck

  • Vinterklippning gör du redan i februari – mars.
  • Sommarklippning gör du bäst i juli.
  • Bok, avenbok, gran och thuja ska du inte toppa förrän de har nått rätt höjd.
  • Tycker du att marken mellan din häck och tomtens gräns verkar tom och öde? Prova då med en marktäckande låg växt, eller lägg några rader kuller- eller gatsten.

Illustratör till bilderna är Anna Murgia.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:14
Uppdaterad 2022-10-10 kl 11:41