Stäng

Anpassade grundskolan

Kontakt

Sara Åberg
Chef Barn- och elevhälsan
040-626 86 02
sara.aberg@svedala.se

Anpassade grundskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Undervisningen i anpassade grundskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den följer samma läroplan, Lgr 11, men kursplanerna och kunskapskraven är anpassade för elever i anpassade grundskolan.

 

Anpassade grundskolans målgrupp

Målgruppen för anpassade grundskolan är barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Anpassade grundskolan omfattar 9 år och startar i åk 1.  Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

För att en elev ska tas emot i anpassade grundskolan krävs olika utredningar samt medgivande från vårdnadshavarna. För elever som ska gå inriktning träningsskola kan plats erbjudas i Lunds kommun.

Broschyr anpassade grundskolan Skolverket

Anpassade grundskolan i Svedala kommun

I Svedala finns anpassade grundskolan på Kyrkskolan, åk 1-3 samt Aggarpsskolan, åk 4-9. Elever som läser ämne enligt anpassade grundskolans kursplan erbjuds plats på dessa skolor men kan fortfarande också läsa enligt anpassade grundskolans kursplan som individintegrerade elever. Rektorerna är ansvariga för anpassade grundskolan på respektive skola.

Publicerad 2016-06-07 kl 14:17
Sidansvarig: Karin Rosvall
Uppdaterad 2023-11-28 kl 13:39