Stäng

Grundsärskola

Kontakt

Sara Åberg
Chef Barn- och elevhälsan
040-626 86 02
sara.aberg@svedala.se

Grundsärskola är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Undervisningen i grundsärskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den följer samma läroplan, Lgr 11, men kursplanerna och kunskapskraven är anpassade för grundsärskolans elever.

 

Grundsärskolans målgrupp

Målgruppen för grundsärskolan är barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan omfattar 9 år och startar i åk 1.  Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

För att en elev ska tas emot i särskolan krävs olika utredningar samt medgivande från vårdnadshavarna. För elever som ska gå inriktning träningsskola kan plats erbjudas i Lunds kommun.

Broschyr Grundsärskola Skolverket

Grundsärskola i Svedala kommun

I Svedala finns grundsärskoleklasser på Kyrkskolan, åk 1-3 samt Aggarpsskolan, åk 4-9. Elever som läser ämne enligt grundsärskolans kursplan erbjuds plats på dessa skolor men kan fortfarande också läsa enligt grundsärskolans kursplan som individintegrerade elever. Rektorerna är ansvariga för grundsärskolan på respektive skola.

Publicerad 2016-06-07 kl 14:17
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2023-01-09 kl 15:38