Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bygglov – Planera

Kontakt

Handläggare och inspektörer, telefontid
Måndagar kl 10:00–12:00, torsdagar kl 13:00–15:00. Semesteruppehåll vecka 31.
Administratörer, telefontid
Tisdagar, onsdagar kl 09:30–11:30
Besökstid ersatt med telefontid tillsvidare
Onsdagar kl 15–17
040-626 80 00

När du planerar ditt bygge finns det många saker du behöver tänka på. Det kan vara hur mycket du får bygga på din tomt och vilka krav på utformning som gäller för din fastighet.

Det finns lagar och förordningar som reglerar hur du får lov att bygga och riva  på din fastighet. Du behöver i de flesta fall ansöka om lov eller göra en anmälan.

Vilka åtgärder planerar du att göra?

Här hittar du specifik information kring just de åtgärder som du planerar att göra. Om du ska genomföra en större byggnation är det klokt att söka professionellt stöd och råd redan i ett tidigt stadie av dina planer.

Information om olika åtgärder

Handläggningstid bygglov

Handläggningstiden för bygglov är 10 veckor från att ärendet är komplett. Tiden kan dock förlängas en gång med 10 veckor om vi behöver göra ytterligare utredning.

Avgift för ansökan och anmälan

Oavsett om du får ett ja eller nej på din ansökan eller anmälan, är det förenat med en kostnad. Om du ändrar dig och tar tillbaka din ansökan, eller om vi avskriver den på grund av att handlingarna inte går att tolka, behöver du betala en avgift för registrering och administration.

Inom planlagda områden är det detaljplan eller områdesbestämmelser som styr hur du får bygga.

Gällande detaljplaner

Varför behöver du ansöka om lov eller anmäla en åtgärd?

I Sverige finns det lagar Plan- och bygglag (PBL) och förordningar Plan- och byggförordning (PBF) som ställer krav på hur du får använda mark och vatten och det ska ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är vårt ansvar att planera bebyggelsen inom kommunen. Vi ska också se till att uppfylla och efterfölja lagstiftningen och kraven från Boverket vid ny bebyggelse och vid ändring av befintliga byggnationer.

Vilken hjälp behöver jag under byggprocessen?

När du ska planera och genomföra en större byggnation kan det vara en god idé att ta hjälp av till exempel en arkitekt, en konstruktör, anlita en kontrollansvarig och involvera byggentreprenören på ett tidigt stadie. Detta kan underlätta både under utformningen, lovprocessen och under genomförandet av byggnationen. Du kan undvika en del hinder och extraarbete om du tänkt igenom hela processen redan från början och tar hjälp av en fackkunnig person.

Publicerad 2020-02-21 kl 16:29
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-02-21 kl 17:27