Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gällande detaljplaner

Kontakt

Gabriella Göland
Nämndsekreterare/Planadministratör
040-626 83 57
strategiskplanering@svedala.se

Här presenterar vi detaljplaner som har vunnit laga kraft (gällande detaljplaner). En detaljplan reglerar hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur bebyggelse ska gestaltas. Planeringen kring användandet regleras i plan- och bygglagen. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för bygglov.

Gällande detaljplaner

Karta med gällande detaljplaner för Svedala kommun

 

Kontakta oss för handlingar angående detaljplaner

Om du har frågor kring en gällande plan, till exempel om vad eller hur du får bygga, bygga om och bygga till på din fastighet, kontakta bygglov. Kontaktuppgifter till bygglovsavdelningen hittar du här på Svedala kommuns hemsida.

Om du är intresserad av detaljplaner och andra handlingar än plankartan kan du kontakta strategisk planeringsenheten.

Uppge följande:

  • Fastighetsbeteckning och adress.
  • Vilken typ av dokument du önskar till exempel planbeskrivning, illustrationsplan, utredning.
  • Mejladress eller postadress, dit du vill att vi skickar handlingarna.
  • Telefonnummer dagtid.

 

Publicerad 2017-06-12 kl 13:59
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2021-06-15 kl 09:53