Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gällande detaljplaner

Kontakt

Gabriella Göland
Nämndsekreterare/Planadministratör
040-626 83 57
gabriella.goland@svedala.se
Jenny Hansson
GIS-ingenjör
040-626 80 83
jenny.hansson4@svedala.se

Här presenterar vi detaljplaner som har vunnit laga kraft (gällande detaljplaner). En detaljplan reglerar hur marken får användas, hur områden ska utformas och hur bebyggelse ska gestaltas. Planeringen kring användandet regleras i plan- och bygglagen. En detaljplan är juridiskt bindande och ligger till grund för bygglov.

Karta med gällande detaljplaner för Svedala kommun

 

Kontakta oss för handlingar angående detaljplaner

Om du är intresserad av andra handlingar än detaljplanen kontakta oss på strategiskplanering@svedala.se

Uppge följande:

  • Fastighetsbeteckning och adress.
  • Vilken typ av dokument du önskar till exempel planbeskrivning, illustrationsplan, utredning.
  • Mejladress eller postadress, dit du vill att vi skickar handlingarna.
  • Telefonnummer dagtid.
Publicerad 2017-06-12 kl 13:59
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-11-30 kl 15:33