Stäng

E-faktura leverantör

Kontakt

Från och med oktober 2023 ska alla leverantörsfakturor ställda till Svedala kommun innehålla en referens bestående av 6 siffror. Referenskoden är kopplad till en organisatorisk enhet och är inte längre personlig som tidigare. Detta kommer att underlätta för dig som leverantör då referenskoden inte behöver uppdateras när kommunens medarbetare slutar eller organisationen förändras.

Enligt nytt lagkrav ska du som leverantör skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) till offentlig sektor från och med 1 april 2019. Som leverantör till Svedala kommun effektiviserar du både din egen och vår fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska fakturor till oss.

Alla e-fakturor ska vara antingen i formatet Peppol Bis Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0 senast 1 april 2019.

Observera att pdf-fakturor inte är e-fakturor och därmed inte godkända enligt de nya lagkraven.

Om ni har ett affärssystem

Skickar du redan e-fakturor kontakta din tjänsteoperatör för att lägga till Svedala kommun via vår tjänsteoperatör InExchange. Våra uppgifter är:

Organisationsnummer: 212000-1074
Momsnr: SE212000107401
GLN:7381020570005
PEPPOL-ID 0007:2120001074

Fakturareferens ska framgå på fakturan och den består av 6 siffror. Fakturan ska vara ställd till Svedala kommun.

Om ni inte har ett affärssystem

Använd InExchange om ni inte har ett affärssystem, och skapa ett konto på deras webbplats.

Webbplats InExchange

När du fakturerar Svedala kommun är det viktigt att du uppmärksammar de krav som vi ställer på vad en faktura ska innehålla.

Fakturan ska var ställd till:

Svedala Kommun
Ekonomienheten
233 80 Svedala

Det är viktigt att det är rätt fakturamottagare Svedala kommun som är angivet på fakturan för att vi ska ha rätt att lyfta moms enligt Skatteverkets regler. Det räcker inte med att exempelvis skriva en skolas namn som beställt varor.

För att fakturan ska komma till rätt person, för hantering ska det alltid finnas en referenskod på fakturan. Referenskoden består av sex siffror.

Du som säljare ska lämna följande information på fakturan:

 • Organisationsnummer och VAT-nummer (momsregistreringsnummer).
 • Namn och adress.
 • Uppgifter om godkänd för F-skatt.
 • Betalningsuppgifter, bank- eller plusgironummer eller kontonummer.
 • IBAN/BBAN och BIC eller SWIFT i de fall det är relevant för betalningen.

Följande uppgifter avseende inköpet ska finnas på fakturan:

 • Faktura eller OCR-nummer (unikt nummer)
 • Faktura- och förfallodatum.
 • Totalbelopp exklusive moms, totala momsbeloppet, totalbelopp inklusive moms och momsspecifikation per momssats.
 • Valuta
 • Varans mängd och art eller tjänstens omfattning och art.
 • Datum för varuleverans eller utförandet av tjänsten.
 • Fakturerat radbelopp exklusive moms.

Hänvisas det på fakturan till en följesedel eller annat dokument ska detta bifogas fakturan.

Kontakt

Vid frågor mejla Fakturacentralen i Svedala kommun.

fakturacentralen@svedala.se

Publicerad 2016-03-24 kl 13:48
Sidansvarig: Termeh Jalili
Uppdaterad 2023-10-03 kl 11:54