Stäng

Kulturpris, idrottspris och stipendier

Kontakt

Joakim Lignercrona
Föreningssamordnare
040-626 82 58
joakim.lignercrona@svedala.se

Varje år uppmärksammar vi personer som är aktiva inom kultur, idrott och ideellt arbete med barn och unga. Någon som gjort något alldeles extra för föreningslivet i Svedala kommun. Välkommen att nominera eller ansök själv till årets priser och stipendier!

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut priser och stipendier som ska uppmuntra personer som är aktiva inom kultur, idrott och ideellt arbete med barn och unga i föreningslivet. Intentionen är att stimulera samarbeten och möten samt attrahera nya människor och grupper att delta och engagera sig. Du kan välja att själv ansöka eller nominera någon annan.

Ansök eller nominera

Du som ansöker eller den du nominerar ska vara född, uppväxt, bosatt i eller på annat sätt ha anknytning till Svedala kommun. När det gäller lokala föreningar ska de vara registrerade hos Kultur- och fritidsenheten i Svedala kommun.

Du kan ansöka eller nominera under perioden 1 januari–31 mars 2025.

E-tjänst: Ansök eller nominera till priser och stipendier

Kulturpris

Den/de som nomineras ska ha bedrivit verksamhet som kommit medborgarna till del, på kort eller lång sikt, inom följande områden: litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, mat, teater, dans, textilkonst, museiverksamhet, utställningsverksamhet, film, lokalhistorisk forskning, kulturarv, bildning eller andra jämförbara områden. Även längre tids ideell gärning inom kulturområdet som bidragit till att utveckla det lokala kulturlivet, kan prisas.

Allmänheten, en förening/organisation kan nominera en eller flera kandidater, en förening, organisation eller sammanslutning av personer. Kulturpriset kan inte sökas.

Kulturstipendium

Kulturstipendiet ska ge uppmuntran och stöd för kulturutövande ungdomar och unga vuxna till och med 25-årsålder, att förverkliga en idé, ett projekt, en studieresa eller motsvarande.

Kulturstipendiet kan både nomineras av allmänheten, en förening eller organisation samt sökas av person med dokumenterat lovande förutsättningar inom kulturområdet.

Idrottspris 

Idrottspriset kan ges till person/personer eller lag, som under det gångna året visat dokumenterade, lovande prestationer inom idrottsområdet och/eller utvecklat färdigheter i en lokal förening. 

Allmänheten eller en förening/organisation kan nominera en eller flera kandidater, en förening eller organisation. Idrottspriset kan inte sökas.

Årets ledare för barn och unga

Stipendiet "Årets ledare för barn och unga" ska ge stöd och uppmuntran till en person med dokumenterat, framträdande insatser för barn och unga och som vill utvecklas som ledare inom olika områden. Stipendiet "Årets ledare för barn och unga" kan både nomineras av allmänheten, en förening eller organisation eller annan ledare samt sökas av person med dokumenterat lovande förutsättningar inom området.

Mottagare av priser

Varje år på nationaldagen delar vi ut priser och stipendier.

Förra årets pristagare:

  • Kulturstipendium 2023: Samira Manners, låtskrivare och artist. Efter att ha tävlat i melodifestivalen 2022, uppträtt i tv-programmet "Lotta på Liseberg" och har haft egna turnèer är Samira numera rikskändis.
  • Kulturpris 2023: Liam strömstedt, skådespelare i Sveamatea teaterförenig. Liam är en nykelperson till som starkt bidragit till föreningens utveckling. Han leder flera teatergrupper, sitter i styrelsen och studerar teater.
  • Idrottspris 2023: Svedala Kampsportförening. Ett år då det blev många medaljer i föreningen. Störst blev det på VM i kempo i Portugal där föreningen kammade hem 4 guldmedaljer och 1 silvermedalj. 
  • Stipendium för Årets ledare för barn och unga 2023: Axel Svanström, Hyby Scoutkår. Som ordförande och spårarledare för Axel hela kåren framåt. Han är desutom aktiv i roververksamheten på regionnivå.
Publicerad 2016-03-24 kl 12:01
Sidansvarig: Bo Wain
Uppdaterad 2024-04-23 kl 14:31