Stäng

Studie- och yrkesvägledning

Kontakt

Maria Mogensen
Studie- och yrkesvägledare NFU
040-626 87 79
maria.mogensen@svedala.se
Lisbeth Ershagen
Studie- och yrkesvägledare, NFU
040-626 87 77
lisbeth.ershagen@svedala.se
Ellinor Gay
Studie- och yrkesvägledare, Naverlönnskolan
040–626 86 05
ellinor.gay@svedala.se
Helene Westerling
Studie- och yrkesvägledare, Klågerupskolan, Spångholmsskolan
040–626 89 31
helene.westerling@svedala.se
Eva Scherman
Studie- och yrkesvägledare Aggarpsskolan
eva.scherman@svedala.se

Elevens studieval- och yrkesval har stor betydelse för hur dennes framtid kommer att utvecklas. För att eleverna ska kunna hantera valsituationer och gör väl underbyggda val har studie- och yrkesvägledningen en viktig roll.

Skollagen ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

Att Sveriges elever ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till framtidsfrågor är viktiga mål som rör hela skolans personal. Vägledningen omfattar information, rådgivning, vägledning och karriärhantering och ska ses som en central del av det livslånga lärandet. Vägledning är också viktig för att minska studieavbrott och för att åstadkomma bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden.

I Svedala kommun finns studie-och yrkesvägledare på de fyra grundskolorna som har årskurs 7-9: Spångholmsskolan, Klågerupskolan, Aggarpsskolan och Naverlönnskolan samt på gymnasiet Nils Fredriksson Utbildning.

Publicerad 2017-03-20 kl 20:19
Sidansvarig: Alexandra Kvist
Uppdaterad 2023-10-23 kl 13:46