Svedala kommun logotyp - liggande

Förskola och barnomsorg

Kontakt

Utbildningsenheten
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Vi erbjuder förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) till alla barn i åldern 1-5 år. Vi erbjuder fritidshem till barn i åldern 6-12 år. Både kommunen och fristående driver verksamheterna.

Val av förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och OB-omsorg

Du kan välja förskola och fritidshem samt ansöka om plats via vår webbportal.

Webbplats för val av förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och OB-omsorg

Webbsida med frågor och svar om barn i förskola

Förskolans verksamhet

Våra förskolor är till för barn som är 1-5 år (6 år) eller tills barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller särskola. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål när barnens schema omfattar dessa måltider. Förskolorna är öppna skoldagar, lovdagar och alla studiedagar förutom en studiedag per termin.

Fritidshemmens verksamhet

Våra fritidshem är till för skolbarn som är 6-12 år, det vill säga från och med att barnet är inskrivet i förskoleklass, grundskola eller särskola till och med den termin barnet fyller 12 år.

Fritidshemmen erbjuder både morgon- och eftermiddagsomsorg. Personalen består av fritidspedagoger, barnskötare och förskollärare. Fritidshemmen är öppna skoldagar, lovdagar och alla studiedagar förutom en studiedag per termin.

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg, som är ett alternativ till förskola och fritidshem, är till för barn som är 1-12 år. Den pedagogiska omsorgen är öppen skoldagar och lovdagar. Det finns också OB-verksamhet, det vill säga pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid.

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål till barnen när deras schema omfattar dessa måltider.

Kommunen tillhandahåller inte öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet.

OB-omsorg

Vi har omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuder i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Denna omsorg är så kallad omsorg under obekväm arbetstid (OB-tid).

 

Publicerad 2016-03-23 kl 11:12
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-01-19 kl 13:29