Stäng

Regler och tillstånd

Kontakt

För att driva ett företag eller en organisation i Svedala kommun behöver du ofta olika tillstånd och måste följa vissa regler. Kontakta oss gärna för att få vägledning!

Brandskydd

Du kan inte helt skydda dig från en brand, men du kan begränsa risker och eventuella skador. Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd, men hur höga kraven är beror på typ av byggnad och verksamhet.

För företagare som behöver veta mer om:

Bygglov, avfall, vatten och avlopp

Funderar du på att riva, bygga om eller bygga nytt på din tomt? Vi kan hjälpa dig med tillstånd och regler. Byggstorleken beror på tomtytan och detaljplanen. Innan markarbeten påbörjas, är det viktigt att följa regler kring mark- och vattenförorening. Vid ny- eller ombyggnation är korrekt anslutning till vatten och avlopp avgörande. Undersök möjligheter till anslutning till det kommunala systemet eller enskilt avlopp med vår hjälp. Kontakta oss – vi finns här för att stödja dig genom hela processen!

För företagare som behöver veta mer om:

Fastighetsägare

Som ägare av en fastighet har du ett eget ansvar av så kallad "Egenkontroll". Detta innebär att du som ägare har skyldighet att underhålla och sköta fastigheten så att boende eller de som verkar i byggnaden inte får besvär eller blir sjuka på grund av brister i byggnaden. Det kan innefatta skydd mot värme och kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

Mer information om "Egenkontroll" för fastighetsägare

Gator, torg och parker

Offentliga platser kan användas till möjlighet för gemenskap och aktivitet. För att det ska bli trivsamt för alla finns det bestämmelser hur offentlig plats ska brukas. Även skyltning eller affischering sker efter tillstånd så att det blir en trivsam miljö för alla. 

För företagare som behöver veta mer om:

Hälsoskydd

Hälsoskydd är det arbete som görs för att förebygga och undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön. Kommunens Bygg- och Miljöenhet är experter på frågor kring buller, fukt, temperatur, mögel, radon, lukter, enskilda avloppsanläggningar med mera. Inom hälsoskyddets område ingår också att man ser över miljön kring industrier, skolor eller trafiken.

För företagare som behöver veta mer om:

Mat, dryck, tobak, läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter

För dig företagare som behöver söka tillstånd att hantera livsmedel, servering, tobak, folköl eller tobaksfria läkemedel.

Miljöskydd

Miljöfarliga verksamheter som producerar och släpper ut farligt avfall, förorenat vatten, gaser eller andra fasta ämnen har särskilda regler. Miljökrav kan också infatta byggnader eller verksamheter som riskerar att störa omgivningen genom bullar, starkt ljus eller skakningar. Företag kan behöva söka tillstånd för att hantera miljöfarliga medel och kemikalier. Hör av dig i tidigt skede till oss så lotsar vi dig rätt.

För företagare som behöver veta mer om:

Lokala regler för företagare

I kommunens författningssamling finns lokala regler och flera berör dig som är företagare. Där finns bland annat lokala ordningsföreskrifter (både allmänna och för torghandel), lokala hälsoskyddsföreskrifter, tilläggsbestämmelser till ABVA (med regler för utsläpp till kommunalt avlopp), föreskrifter för avfallshantering och våra olika taxor.

Till författningssamlingen

Anmäla eller ansöka

Du använder våra e-tjänster när du ska skicka in en anmälan eller göra en ansökan.

E-tjänster Svedala kommun

Publicerad 2023-11-23 kl 11:59
Sidansvarig: Martin Bard
Uppdaterad 2024-04-08 kl 14:15