Stäng

Kallelse och protokoll teknisk nämnd

Kontakt

Nerma Kunovac
Nämndsekreterare tekniska nämnden
040-626 82 47
registrator.tn@svedala.se

Tekniska nämnden sammanträder vanligtvis vid elva tillfällen per år med uppehåll i juli. Mötena är öppna för allmänheten. Här kan du ta del av protokoll från dessa sammanträden. Vi skriver protokoll så snart sammanträdet ägt rum och publicerar det här på webbplatsen senast 14 dagar efter mötet.

Kallelse

Veckan innan möte publicerar vi kallelsen med ärendelista. Det är ordföranden som kallar till möten och en kallelse är ordförandens förslag på vilka ärenden som ska behandlas på mötet. När protokollet från mötet är klart avpublicerar vi kallelsen, eftersom det då är protokollet som är det gällande dokumentet.

Protokoll

Ett protokoll redogör för de beslut som vi tagit under mötet och för eventuella yrkanden och reservationer som tillhör eller föregick besluten. Det framgår också i protokollet vilka personer som närvarade när vi tog besluten.

Vi förvarar justerade protokoll i original på kommunhuset. Kopior av texterna i protokollen finns som pdf-fil här på webbplatsen. Dessa är innehållsmässigt identiska med de justerade protokollen.

Protokoll tekniska nämnden 2024

Protokoll tekniska nämnden 21 maj 2024 paragrafer 31-37

Protokoll tekniska nämnden 23 april 2024 paragrafer 25-30

Protokoll tekniska nämnden 19 mars 2024 paragrafer 15-23

Protokoll tekniska nämnden 20 februari 2024 paragrafer 2-12

Protokoll tekniska nämnden 2023

Protokoll tekniska nämnden 12 december 2023 paragrafer 111-120

Protokoll tekniska nämnden 12 december 2023 paragraf 110

Protokoll tekniska nämnden 21 november 2023 paragrafer 102-108

Protokoll tekniska nämnden 24 oktober 2023 paragrafer 90-99

Protokoll tekniska nämnden 26 september 2023 paragrafer 79-80, 83-85, 87-88

Protokoll tekniska nämnden 26 september 2023 paragrafer 81-82, 86

Protokoll tekniska nämnden 29 augusti 2023 paragrafer 67-76

Protokoll tekniska nämnden 27 juni 2023 paragrafer 59-64

Protokoll tekniska nämnden 23 maj 2023 paragrafer 49-56 

Protokoll tekniska nämnden 23 maj 2023 paragrafer 47-48

Protokoll tekniska nämnden 25 april 2023 paragrafer 34-45

Protokoll tekniska nämnden 18 april 2023 paragraf 33

Protokoll tekniska nämnden 21 mars 2023 paragrafer 22-25, 27-32

Protokoll tekniska nämnden 21 mars 2023 paragraf 26

Protokoll tekniska nämnden 2023-02-21 paragrafer 14-21

Protokoll tekniska nämnden 2023-01-31 paragrafer 4-13

Protokoll tekniska nämnden 2023-01-19 paragrafer 1-3

Protokoll tekniska nämnden 2022

Protokoll teknisk nämnd 2022-12-06 paragrafer 128-136

Protokoll teknisk nämnd 2022-11-15 paragrafer 116-127

Protokoll teknisk nämnd 2022-11-15 paragraf 115

Protokoll teknisk nämnd 2022-10-25 paragrafer 100-114

Protokoll teknisk nämnd 2022-09-27 paragrafer 86-99

Protokoll teknisk nämnd 2022-08-30 paragrafer 79-85

Protokoll teknisk nämnd 2022-06-21 paragrafer 72-78

Protokoll teknisk nämnd 2022-06-21 paragraf 71

Protokoll teknisk nämnd 2022-05-24 paragrafer 58-59, 61-70

Protokoll teknisk nämnd 2022-05-24 paragraf 60

Protokoll teknisk nämnd 2022-04-27 paragraf 57

Protokoll teknisk nämnd 2022-04-19 paragrafer 43-56

Protokoll teknisk nämnd 2022-03-22

Protokoll teknisk nämnd 2022-02-22 paragrafer 15-16, 18-26

Protokoll teknisk nämnd 2022-02-22 paragraf 17

Protokoll teknisk nämnd 2022-01-25 paragrafer 2-12

Protokoll teknisk nämnd 2022-01-25 paragraf 1

Protokoll teknisk nämnd 2021

Protokoll teknisk nämnd 2021-12-07 paragrafer 146-155

Protokoll teknisk nämnd 2021-11-16 paragrafer 136-145

Protokoll teknisk nämnd 2021-10-26 paragrafer 118, 121-135

Protokoll teknisk nämnd 2021-10-26 paragrafer 119-120 omedelbart justerat

Protokoll teknisk nämnd 2021-09-28 paragrafer 101-117

Protokoll teknisk nämnd 2021-09-28 paragraf 100

Protokoll teknisk nämnd 2021-08-24 paragrafer 88-98

Protokoll teknisk nämnd 2021-08-24 paragrafer 86-87

Protokoll teknisk nämnd 2021-06-22 paragrafer 73-85

Protokoll teknisk nämnd 2021-06-01 paragrafer 67-72

Protokoll teknisk nämnd 2021-06-01 paragraf 66

Protokoll teknisk nämnd 2021-05-04 paragrafer 53-63

Omedelbart justerat protokoll teknisk nämnd 2021-05-04 paragrafer 51-52

Protokoll teknisk nämnd 2021-03-30 paragrafer 34-49

Protokoll teknisk nämnd 2021-03-30 paragraf 33

Protokoll teknisk nämnd 2021-03-02 paragrafer 14, 16-30

Protokoll teknisk nämnd 2021-03-02 paragraf 15

Protokoll teknisk nämnd 2021-01-26 paragraf 3 omedelbart justerat

Protokoll teknisk nämnd 2021-01-26 paragrafer 1-2, 4-12

Protokoll teknisk nämnd 2020

Protokoll teknisk nämnd 2020-12-08 paragrafer 130-131, 135-147

Protokoll teknisk nämnd 2020-12-08 paragrafer 130-134 omedelbar justering

Protokoll teknisk nämnd 2020-11-17 paragrafer 114-127

Protokoll teknisk nämnd 2020-10-20 paragrafer 100-113

Protokoll teknisk nämnd 2020-09-29 paragrafer 88-90, 93-99

Protokoll teknisk nämnd  2020-09-29 paragrafer 91-92

Protokoll teknisk nämnd 2020-08-25 paragrafer 73-76, 78-87

Protokoll teknisk nämnd 2020-08-25 paragraf 77

Protokoll teknisk nämnd 2020-06-16 paragraf 63-72

Protokoll teknisk nämnd 2020-05-26 paragraf 53-62

Protokoll teknisk nämnd 2020-05-26 paragraf 48-52

Rättelse protokoll teknisk nämnd 2020-04-21 paragraf 44

Protokoll teknisk nämnd 2020-04-21 paragrafer 32-47

Protokoll teknisk nämnd 2020-03-17 paragrafer 20-31

Protokoll teknisk nämnd 2020-02-18 paragrafer 9-19

Protokoll teknisk nämnd 2020-01-21 paragrafer 1-2, 4-8

Protokoll teknisk nämnd 2020-01-21 paragraf 3

Protokoll teknisk nämnd 2019

Protokoll teknisk nämnd 2019-12-10 paragrafer 138-151

Protokoll teknisk nämnd 2019-11-19 paragrafer 125-137

Protokoll teknisk nämnd 2019-10-22 paragrafer 112-124

Protokoll teknisk nämnd 2019-10-22 paragraf 111

Protokoll teknisk nämnd 2019-09-24 paragraf 98-110

Protokoll teknisk nämnd 2019-09-24 paragraf 97

Protokoll teknisk nämnd 2019-08-27 paragrafer 80-96

Protokoll teknisk nämnd 2019-06-11 paragrafer 72-79

Protokoll teknisk nämnd 2019-06-11 paragraf 71

Protokoll teknisk nämnd 2019-05-21 paragrafer 60-70

Protokoll teknisk nämnd 2019-05-21 paragrafer 58-59 

Protokoll teknisk nämnd 2019-04-23 paragrafer 39-57

Protokoll teknisk nämnd 2019-03-19 paragrafer 28-30, 32-38

Protokoll teknisk nämnd 2019-03-19 paragraf 31

Protokoll teknisk nämnd 2019-02-19 paragrafer 17-27

Protokoll teknisk nämnd 2019-01-22 paragrafer 1-16

Äldre protokoll

Om du är intresserad av äldre protokoll vänligen kontakta tekniska nämndens nämndsekreterare.

Publicerad 2018-01-05 kl 14:59
Sidansvarig: Anna Andersson
Uppdaterad 2024-05-22 kl 11:46