Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Minnesanteckningar för rådet för trygghet och folkhälsa

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Styrgruppen i rådet för trygghet och folkhälsa sammanträder ungefär fem tillfällen under ett år. Vi håller sammanträdena i kommunhuset och de är INTE öppna för allmänheten. Här presenterar vi minnesanteckningar från mötena.

Vad gör rådet för trygghet och folkhälsa?

Rådet för trygghet och folkhälsa (RTF) är kommunens lokala brottsförebyggande råd. 

De övergripande målen för trygghet och folkhälsa är

  • att öka människors faktiska och upplevda trygghet 
  • att förbättra folkhälsan för barn och unga 0–18 år
  • att motverka våldsbejakande extremism
  • att upprätthålla lokala nätverk kring  trygghet och folkhälsa. 

Rådet består av en styrgrupp och en samordningsgrupp. RTF jobbar med att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle. RTF tar fram och följer strategiska fokusområden i en tidsbestämd handlingsplan för att säkerställa målen.

Ordförande i rådet för trygghet och folkhälsa är Linda Allansson Wester (M).
Vice ordförande är Ronny Johnsson (SD).

Mer information om rådet för trygghet och hälsa

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020

Nästa möte planeras 22 september 2020

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020-06-16

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020-04-21

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020-03-05

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-11-19

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-09-10

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-06-18

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-04-16

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-02-26

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2018

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2018-12-05

Minnesanteckningar råder för trygghet och folkhälsa 2018-10-02

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2018-06-12

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2018-04-10

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2018-02-08

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2017

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2017-09-12

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2017-06-13

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2017-04-25

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2017-02-07

 

Äldre minnesanteckningar

Om du är intresserad av äldre minnesanteckningar kontakta rådets kontaktperson.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:02
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2020-07-01 kl 16:05