Stäng

Minnesanteckningar för rådet för trygghet och folkhälsa

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, Kanslienheten
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Styrgruppen i rådet för trygghet och folkhälsa sammanträder ungefär fem tillfällen under ett år. Vi håller sammanträdena i kommunhuset och de är INTE öppna för allmänheten. Här presenterar vi minnesanteckningar från mötena.

Vad gör rådet för trygghet och folkhälsa?

Rådet för trygghet och folkhälsa (RTF) är kommunens lokala brottsförebyggande råd. 

Rådet har fatta beslut om att de övergripande målen för trygghet och folkhälsa i Svedala kommun är

  • att öka människors faktiska och upplevda trygghet 
  • att förbättra folkhälsan för barn och unga 0–18 år
  • att motverka våldsbejakande extremism
  • att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa. 

Rådet består av en styrgrupp och en samordningsgrupp. RTF arbetar med att initiera, främja, stödja, följa och utvärdera insatser för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle. RTF tar fram och följer strategiska fokusområden i en tidsbestämd handlingsplan för att säkerställa målen.

Ordförande i Rådet för trygghet och folkhälsa är Linda Allansson Wester (M).
Vice ordförande är Ronny Johnsson (SD).

Mer information om rådet för trygghet och hälsa

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2022

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2022-05-17

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2022-03-08 

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-11-30

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-09-21 

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-06-01

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-04-21

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-03-09

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020-12-10

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020-09-22

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020-06-16

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020-04-21

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2020-03-05

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-11-19

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-09-10

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-06-18

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-04-16

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2019-02-26

Äldre minnesanteckningar

Om du är intresserad av äldre minnesanteckningar kontakta rådets kontaktperson.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:02
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2022-07-07 kl 10:11