Stäng

Minnesanteckningar för rådet för trygghet och folkhälsa

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare, kommunledningskontoret
040-626 81 24
kristina.larsen@svedala.se

Styrgruppen i rådet för trygghet och folkhälsa sammanträder ungefär fem tillfällen under ett år. Vi håller sammanträdena i kommunhuset och de är INTE öppna för allmänheten. Här presenterar vi minnesanteckningar från mötena.

Vad gör rådet för trygghet och folkhälsa?

Rådet för trygghet och folkhälsa (RTF) är kommunens lokala brottsförebyggande råd. 

Rådet består av en styrgrupp och en samordningsgrupp. Rådet arbetar med att initiera, främja, stödja, följa och utvärdera insatser för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle. Rådet tar fram och följer strategiska fokusområden i en tidsbestämd handlingsplan för att säkerställa målen.

Ordförande i Rådet för trygghet och folkhälsa är Erik Stoy (M).
Vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt (S).

Mer information om rådet för trygghet och hälsa

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2024

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2024-06-11

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2024-04-16 

Minnesantecklningar rådet för trygghet och folkhälsa 2024-02-13 

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2023

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2023-12-19 

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2023-10-03

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2023-06-27

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2023-04-04

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2023-02-28

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2022

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2022-12-06

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2022-11-15

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2022-05-17

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2022-03-08 

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-11-30

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-09-21 

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-06-01

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-04-21

Minnesanteckningar rådet för trygghet och folkhälsa 2021-03-09

Äldre minnesanteckningar

Om du är intresserad av äldre minnesanteckningar kontakta rådets kontaktperson.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:02
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2024-06-28 kl 14:18