Stäng

Alla sociala medier i Svedala kommun

Kontakt

Här är alla sociala medier i Svedala kommun. Konton där vi är avsändare.

Övergripande konton i sociala medier

Svedala kommun på Facebook

Svedala kommun på Instagram (@Svedala_kommun)

Svedala kommun på Youtube

Svedala kommun på LinkedIn

Näringsliv Svedala på Facebook

Destination Svedala på Facebook

Jobba i Svedala kommun på Facebook

Jobba i Svedala kommun på Instagram (@jobba_i_svedalakommun)

Räddningstjänsten Svedala på Instagram (@rtjsvedala_kommun)

Förskolor i sociala medier

Bara backars förskola på Facebook

Bara backars förskola på Instagram (@barabackarsforskola)

Hattstugans förskola på Instagram (@hattstugansforskola)

Klöverstugan och Tegelbrukets förskolor på Facebook

Klöverstugan och Tegelbrukets förskolor på Instagram (@kloverstugan_tegelbruketsfsk

Marbäcks- och Örtagårdens förskolor på Instagram (@marbacksochortagardens)

Rödluvans förskola på Instagram (@rodluvansforskolabara)

Tofta- och Erlandsdals förskolor på Instagram (@toftaocherlandsdalsfsk)

Åkerbrukets förskola (@akerbrukets_forskola)

Skolor i sociala medier

Kvalitet och utveckling i Svedalas skolor på Facebook

Kvalitet och utveckling i Svedalas skolor, Kvutis på Twitter (@KvUtiS)

Förstelärare i Svedala kommun bloggar

Aggarpsskolan på Facebook

Klågerupskolan på Facebook

Kyrkskolan på Facebook

Marbäcksskolan på Facebook

Naverlönnskolan på Facebook

Naverlönnskolans fritids på Facebook

Nils Fredriksson Utbildning på Facebook

Barn och Fritid, Vård och Omsorg, NFU Vuxenutbildning på Instagram (BF och VO NFU-vux) (@bfvuxsvedala)

Spångholmsskolan på Facebook

Vaktmästarna Svedala på Instagram (@vaktmastarnasvedala)

Kultur och fritid i sociala medier

Biblioteken i Svedala på Facebook

Biblioteken i Svedala på Instagram (@bibliotekenisvedala)

Kulturskolan på Facebook

Kulturskolan på Instagram (@kulturskolansvedala)

Ungas fritid Svedala kommun på Facebook

Ungas fritid Svedala kommun på Instagram (@ungasfritidsvedalakommun)

Kök i sociala medier

Måltidsservice Svedala kommun på Facebook

Måltidsservice Svedala kommun på Instagram

Aggarpsskolans skolrestaurang på Instagram, Restaurang Aggathorp (@aggathorp)

Bara backars förskolekök på Instagram (@Barabackars_kok_o_restaurang)

Klöverstugans förskolekök på Instagram (@Kloverstuganskok)

Kyrkskolans skolrestaurang på Instagram

Marbäcks skolrestaurang på Instagram

Naverlönnskolans kök på Instagram (@Naverlonnskolanskok)

Seniormåltider Svedala kommun

Vård och omsorg i sociala medier

Anhörigstöd Socialpsykiatri Svedala kommun

Daglig verksamhet, Svedala kommun på Facebook

Daglig verksamhet Svedala på Instagram

Hemtjänst Norr på Instagram (@svedalahemtjanst_norr)

Holmagårdens boende på Instagram (@holmagardens_boende)

Holmagårdens dagcentral på Instagram (@holmagardensdagcentral)

Mötesplats Linden på Facebook

Mötesplats Linden på Instagram (@motesplatslinden)

Rönnens gruppbostad på Instagram (@ronnensgruppbostad)

Stella dagcentral på Instagram (@stelladagcentral)

Stella Nova gruppboende på Instagram

Starens gruppbostad (@Starensgruppbostad)

Toftaängens boende på Instagram (@toftaangen)

Trapphuset gruppbostad i Svedala (@trapphusets_gruppbostad)

Trapphuset LSS på Instagram (@trapphusets_gruppbostad)

Vita skolans gruppbostad (@vitaskolans_gruppbostad)

Solgårdens kök på Instagram (@solgardens.kok)

Bokens gruppbostad på Instagram (@bokensgruppbostad)

Solgården på Instagram (@solgardenklagerup)

Publicerad 2021-06-21 kl 14:51
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2024-04-25 kl 16:26