Stäng

Möten i kommunstyrelsen

Kontakt

Kristina Larsen
Utredare
040-626 81 24
Registrator.KS@svedala.se

Kommunstyrelsen har nio inplanerade sammanträden under 2024. Vi håller mötena i Naverlönnsalen i kommunhuset, i Svedala. Mötena är INTE öppna för allmänheten. Här presenterar vi protokollen för varje möte i kommunstyrelsen samt ett kalendarium över kommunens politiska möten.

Kalender politiska sammanträden

Kallelse och protokoll

Det är ordföranden som kallar till möte. En kallelse är ordförandens förslag på vilka ärenden som ska behandlas på mötet, samt tid och plats. När protokollet är klart tar vi bort kallelsen från webbplatsen, eftersom det är protokollet som är gällande dokumentet.  

Protokoll kommunstyrelsen

Vad gör kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter, har uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt håller uppsikt över kommunens kommunala bolag. Kommunstyrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska också hos kommunfullmäktige och övriga nämnder och myndigheter göra de framställningar som behövs. De allra flesta ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige bereds i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten. 

Kommunstyrelsens ordförande är Erik Stoy (M)
1:a vice ordförande är Sara Ripa (C)
2:e vice ordförande är Ambjörn Hardenstedt (S).

Ledamöter i kommunstyrelsen

Publicerad 2017-01-16 kl 15:37
Sidansvarig: Kristina Larsen
Uppdaterad 2024-01-26 kl 13:58