Stäng

Ungdomsparlamentets protokoll

Kontakt

Linda Lemheden
Fritidsassistent Svedala
0709-89 64 04
Linda.lemheden@Svedala.se
Klara Persson
Fritidsassistent Svedala
0709-89 64 12
klara.persson@svedala.se

Ungdomsparlamentet kallar till två sammanträden per år och en utbildningsdag. Mötena håller vi i Naverlönnsalen i kommunhuset och de är öppna för allmänheten. Dock kräver vi anmälan från allmänheten.

Vill du söka pengar från ungdomsparlamentet?

Hos ungdomsparlamentet kan du söka pengar till bland annat utflykter, aktiviteter och annat som gynnar ungdomar i kommunen. För att ansöka behöver du skriva en motion där du förklarar vad du vill göra, varför, hur det gynnar ungdomar i kommunen samt hur mycket pengar du vill söka. Läs gärna ungdomsparlamentets protokoll för att se vilka motioner som röstats igenom tidigare. Kontakta gärna ungdomsrådet eller vuxenstöd Klara Persson om du har frågor eller om du behöver hjälp med att skriva din motion.

Ansökan om pengar gör du via vår e-tjänst.

Vad gör ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentet är en organisation i kommunen sedan 2006. Syftet med ungdomsparlamentet är att ungdomar på ett enkelt sätt ska kunna påverka kommunen de bor i. Det gör de genom att skriva motioner som de tar upp till diskussion och omröstning vid mötena i ungdomsparlamentet. Motionerna måste gynna unga i kommunen för att de ska rösta igenom dem och de får inte handla om skolmaterial eller annat som ingår i ordinarie budget för skolan.

Vem ingår i ungdomsparlamentet?

Ungdomsparlamentet har en årsbudget på 100 000 kr och består av 45 ledamöter, nio stycken från varje högstadie- och gymnasieskola i kommunen (Aggarpsskolan, Klågerupskolan, Naverlönnskolan, Spångholmsskolan och NFU, Nils Fredriksson Utbildning) och så kallade "yttre ungdomar" (ungdomar som går i åk 6 upp till 21-årsålder som är folkbokförd i Svedala kommun men går i skola i annan kommun).

Ungdomsparlamentet utser en ordförande och en sekreterare vid det sista sammanträdet på kalenderåret. Mandatperioden är ett kalenderår, ordförande och sekreterare måste närvara på alla sammanträden. Ordförande leder mötena i ungdomsparlamentet och ungdomsrådet, sekreteraren skriver protokoll.

Ordförande i ungdomsparlamentet 2023 är Ebba Jönsson
Sekreterare i ungdomsparlamentet 2023 är Ella Schavon.

Lupp 2019 

Resultaten från enkätundersökningen "Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Svedala kommun" finns nu att ta del av i form av en rapport.

Ungdomsrapporten Lupp beskriver hur ungas livssituation ser ut lokalt i Svedala kommun. Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning i kommunens arbete på alla områden.
Ungdomsrapporten Lupp kan därför användas som verktyg för kommunens arbete i alla frågor som på något sätt rör barn och unga.

LUPP 2019 - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Svedala kommun.pdf

Vad är ungdomspolitik?

Vårt ungdomspolitiska program är att uppnå ett långsiktigt hållbart sätt att arbeta med ungdomspolitiska frågor. Programmet syftar även till att på ett konkret sätt vägleda kommunens verksamheter i arbetet med ungdomspolitiska frågor och på så vis skapa de förutsättningar som krävs för att ungdomar ska leva ett bra liv. 

ungdomspolitisk_program_2023.pdf

Protokoll ungdomsparlamentet

Vi skriver protokoll så snart sammanträdet ägt rum. Protokollet bör vara klart inom fjorton dagar. Ett protokoll redogör för de beslut som vi tog under mötet och för de eventuella yrkanden och reservationer som tillhör eller föregick besluten. Det framgår också i protokollet vilka personer som närvarande när vi tog besluten.

Vi förvarar justerade protokoll i original på kommunhuset i Svedala. Kopior av texterna i protokollen finns som pdf-fil här på webbplatsen. Dessa är innehållsmässigt identiska med de justerade protokollen.

Protokoll ungdomsparlamentet 2023

Protokoll ungdomsparlamentet 2023-02-28

Protokoll ungdomsparlamentet 2022

Protokoll ungdomsparlament 2022-03-15

Protokoll ungdomsparlament 2022-10-25

Protokoll ungdomsparlamentet 2021

Protokoll ungdomsparlament 2021-10-19

Protokoll ungdomsparlamentet 2021-04-20

Protokoll ungdomsparlamentet 2020

Protokoll ungdomsparlament 2020-11-03

Protokoll ungdomsparlament 2020-09-15

Protokoll ungdomsparlamentet 2019

Protokoll ungdomsparlamentet 2019-10-24

Protokoll ungdomsparlamentet 2019-03-20

Protokoll ungdomsparlamentet 2018

Protokoll ungdomsparlamentet 2018-11-21

Protokoll ungdomsparlament 2018-04-04

Protokoll ungdomsparlamentet 2017

Protokoll ungdomsparlament 2017-11-06

Protokoll ungdomsparlament 2017-03-01

Protokoll ungdomsparlamentet 2016

Protokoll ungdomsparlament 2016-12-05

Protokoll ungdomsparlament 2016-03-10

Protokoll ungdomsparlamentet 2015

Protokoll ungdomsparlament 2015-10-23

Protokoll ungdomsparlament 2015-05-22

Protokoll ungdomsparlament 2015-02-10

Publicerad 2016-05-24 kl 13:04
Sidansvarig: Camilla Fröslev
Uppdaterad 2023-03-29 kl 12:58